Artikkel

Abiturient Henrik – Õpetajad annavad meile hariduse ja aitavad progressiivselt kaasa inimese moraalsete väärtuste tekkele

Iga riigi jätkusuutlikkuse alustalaks tänapäevases kolmanda sektori poolt domineeritud maailmas on tugev haridus. Eesti tundub väliselt selles valdkonnas maailma tipus: Pisa testi kohaselt asetses Eesti seal 5 kohal. Reaalselt on aga need tulemused mineviku töö ja olukord tulevikus enam nii roosiline ei tõota tulla: õppetool on vananev ja uute õpetajate juurdevool on väga väikese palga tõttu võrreldav nulliga. Nimelt on õpetajate palk oma kvalifikatsioonile vastavalt teistest valdkondadest oluliselt maas ja nõuab kiiret järelkasvu, et mitte sattuda katastroofi. See on vajalik, kuna õpetajad annavad meile hariduse, mida ameti pidamisel vaja läheb, ja aitavad progressiivselt kaasa inimese moraalsete väärtuste tekkele.

Põhiharidus on Eesti Vabariigis kohustuslik ja sellest tingituna puutub iga eestlane paratamatult oma elus kokku õpetajaga. Veel enam veedavad õpilased koolis õppejõuga keskelt läbi 7 tundi päevas– sama palju kui oma perega ehk õpetajatel on laste kasvatuses ka arvestatav sõnaõigus. Tihtipeale on ka tänapäeva jõulise töökultuuriga maailmas vanemate endi panus noorte arengusse tagasihoidlikum ehk pedagoogide õlgele laskub veelgi suurem kohustus. Õpetajad on seega õpilastele sama vajalikud, kui Vergilius oli Dantele tema teoses “Jumalik komöödia”. Ja nii nagu ilma Vergiliuseta ei oleks Dante suutnud põrgust põgeneda, ei suudaks ka ilma õpetajata õpilane navigeerida tänapäeva maailma keerukuses. Õpetajad on järelikult meie kõigi väärtusõpetuses hädavajalikud ja peaks olema initsiatiivi, et pedagoogid oleksid hästi hoitud, kuna kõrgelt haritud isikud hoomavad paratamatult paremat arusaama ümbritsevast. 

Ilma õppejõuta ei oleks ka Eesti vabariigi majandusel tulevikku. Hariduse, mida iga vaimset tööd nõudev amet tahab, omandame me koolist. Õpetajate poolt pakutav haridus on hädatarvilik E-riigi ja kolmanda sektori arendamiseks. Paralleelide toomiseks: Eesti kaugkütte- ja elektri ülekandevõrk ning kodused majapidamised võivad olla väga energiatõhusad, aga kui puudub koostootmisjaam, mis neid võrke toidaks, ei ole neist süsteemidest kasu. Valitsuse huvides peaks seega  jällegi olema kõrge kvalifikatsiooniga õppejõu tööl hoidmine, kuna nendeta lakkaks ka uute spetsialistide juurdevool, tööpuudus suureneks drastiliselt ja kogu ühiskonna elukvaliteet langeks märkimisväärselt. Magistrikraadiga õpetajad teenivad oma kvalifikatsioonile vastavalt märkimisväärselt vähem palka, mis ei võimalda isegi pangalaenu saamist Tallinnas. Seega ei ole potentsiaalsetel õpetajatel motiivi seda elukutset järgida. Võttes aga arvesse rolli, mida õpetajad mängivad meie moraalse kompassi kujundamisel ja tööturu jooksmas hoidmisel, saab järeldada vaid, et ainuõige on õpetajate palka tõsta. 

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar