Artikkel

Abiturient – Püha sõnavabadus

Sõnavabadus on demokraatliku ühiskonna nurgakivi, mis võimaldab inimestel väljendada oma mõtteid, veendumusi ja kriitikat, ning selle privileegi lipulaevaks maailmas on Rootsi. Skandinaavias asuv riik on olnud oma liberaalse valitsuse, usuline tolerantsuse ja salliva ühiskonnaga aastaid maailmale eeskujuks. Viimastel kuudel on eelnimetatud õiguste vahel tekkinud vastuoluline konflikt: mitmel korral on islamiäärmusluse vastu protestimiseks süüdatud põlema nende pühakiri koraan. Selle tulemusel on ühiskonnas tõstatatud teema, kas sõnavabadus seisab kõrgemal kindla usurühma pühakirja rüvetamisest?

Peamisteks koraani põletajateks on olnud välismaalased, täpsemalt Venemaa ja Iraagi taustaga elanikud, mis annab alust arvata, et konflikti on segatud ka suuremad organistasioonid või koguni riigid. Pole esimene kord, kui Venemaa on lääne demokraatia kõigutamiseks ja saboteerimiseks kasutanud äärmuslike meetodeid. Näiteks 2021. aastal toimunud Valgevene põgenikekriis pani Euroopa ühtsuse tugevalt proovile. Rootsi konflikt Lähis-Ida riikidega on soodne autokraatsele valitsejatele, kes otsivad omale liitlasi idast ja seisavad vastu Rootsi liitumisega NATOsse. Antud vaatepunktist leian, et sõnavabaduse piiramine saadab maailmale sõnumi, et allutud on välisvaenlaste survele ning annab autokraatsetele valitsejatele põhjenduse oma positsiooni kindlustamiseks ja riigikorra õigustamiseks, sest vaadake, milleni liigne vabadus viib.

Koraani põletamine on käivitanud ühiskondliku arutelu, mis aitab teadvustada usulistest teemadest tulenevaid probleeme ja on suunanud Euroopat  pöörama rohkem tähelepanu Lähis-Idas toimuvale. Antud teema tõstatus on vägagi aktuaalne, sest islamirühmitus ISIS on taas tuhast tõusmas ning sarnaste rühmituste silmas pidamine aitab ennetada potentsiaalseid julgeolekuriske kogu Euroopas. Seega võib mõnda koraani põletamist võtta ka kui väljendusvormi, mille abil näidatakse kriitikat islami äärmuslike poliitiliste ja ühiskondlike vaadete suhtes. Näiteks nagu naiste alluv positsioon islamimaades ja madal haridustase. Vabal sõnal on jõud ja tugevatele murekohtadele tähelepanu juhtimine on minu arvates põhjendatud. Loomulikult on antud teguviis eetiliselt ja moraalselt vale, kuid ei tohiks olla riiklikult karistatav.

Sõnavabadus on liberaalses riigis püha ning piiravate seadustega sellesse sekkumine seab ohtu demokraatlikud põhimõtted. See vabadus tagab üksikisikute võimaluse avaldada isiklikke veendumusi ja arvamusi. Loomulikult tuleb vahet teha sõnavabadusel ja vihakõnel, mis mõjutab negatiivselt ka teisi inimesi ja piirab omakorda nende vabadust. Koraani põletamine on kindlasti provokatiivne tegevus, kuid kellegi isikuvabadusi see otseselt ei takista. Usuline tolerantsus ja vastastikune austus on olulised väärtused, kuid riik ei saa olla lapsevanem, kes otsustab, mis on eetiline, ja mis mitte. Seega peaks see jääma igaühe südametunnistusele.

Sõnavabadus on Rootsi ühiskonna oluline tunnusjoon ning vaatamata vastuolulisele käitumisele ja välisriikide survele peaks riik jääma oma põhimõtetele kindlaks. Koraani põletamine on väga taunimisväärne ning ebaeetiline käitumisviis,  kuid üksikisikule peab jääma see vabadus oma meelsuse näitamiseks. Siiski on oluline meeles pidada, et sõnavabadus ei tähenda vabadust teiste inimeste uskumuste järjepidevaks solvamiseks ja nende rahu rikkumiseks, ning ühiskondlikus dialoogis tuleks püüelda vastastikuse austuse poole.

Lisa kommentaar