Artikkel

Abiturient – Seksuaalharidusest koolides on puudus

Seksuaalharidust koolides käitletakse justkui tabuna. Olles nüüdseks ka ise kaksteist aastat koolis õppinud, tuleb tunnistada, et tunde, milles keskendutakse seksuaalhariduse edendamisele noorte seas, saab kokku lugeda lausa ühe käe sõrmedel. Keskmised Eesti vanemad ei julge enda lastega seksuaalsusest rääkida, mis tekitab olukorra, kus noortel jääb neist teadmistest tugevalt vajaka. Tekib küsimus, et kust peaksid Eesti noored seksuaalhariduslikku infot saama ja mis mõju hetkesel hariduse puudusel noortele on.

Hetkel on noortel võimalus end seksuaalhariduse teemadel eelkõige ise koolitada. Heaks näiteks sellele on Epp Kärsini koolitused, mis on noorte seas väga populaarsed. Ka koolid peaksid rohkem initsiatiivi üles näitama ja kutsuma selliseid koolitajaid külla ka näiteks koolidesse. Lisaks tuleks täiendada õppekavasid seksuaalharidust puudutava informatsiooniga. Seksuaalharidus tuleks muuta praegusest piinlikkust teemast populaarseks ja kaasahaaravaks. Seksuaalsus on meie elu igapäeva osa, miks ei peaks me vajalikke teadmisi omandama juba koolihariduses. 

Praegune olukord seksuaalharidusega omab otsest mõju noorte riskikäitumisele. Tänu praegusele hariduspoliitikale on noored sunnitud teadmisi omandama tihtilugu ka ebapädevatest allikatest. See tekitab olukorra, kus noored hakkavad õppima näiteks pornost, unustades seejuures, et seal nähtu on tihtilugu päris elust kauge. Selle asemel tuleks riiklikke õppekavasid uuendada nii, et vajalikud seksuaalteadmised saaks kätte juba põhikoolist. Ideaalses maailmas võiks lausa luua eraldi seksuaalkasvatuse tunni.

Praegune olukord Eesti seksuaalhariduses on üpris nukker. Meil on olemas spetsialistid, kuid koolid justkui pelgavad neid esinema kutsuda. Keskmisele eestlasele on seksuaalsus teema, millest kõva häälega kõnelda ei julgeta. Seda suhtumist tuleb aga muuta. Kui me tahame üles kasvatada noore seksuaalteadlikku põlvkonna, on vaja reformida meie õppekavasid. 

Koos parema Eesti poole!

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar