Artikkel

Abiturient: Sihikindlad Hamleti-sarnased inimesed aitavad ühiskonda positiivselt suunata

Maailmas elab väga palju erinevate käitumismustritega inimesi. Meie seas elab inimesi, keda jätab kogu neid ümbritsev maailm enamjaolt külmaks, kuid neile vastukaaluks leidub ka väga palju inimesi, kelle elus on kindel siht ning kes on alati valmis õiguse ja õigluse nimel võitlema, mõtlemata seejuures liiga palju iseendale. Vastavalt kutsutakse neid Mersault`ideks ja Hamletiteks. Just erinevate inimkarakterite rohkus määrab aga ära ühiskonna toimimise ja kujundab just selle Eesti, kus me hetkel elame. Mõlema käitumismustriga kaasneb nii positiivseid kui ka negatiivseid aspekte. Kohe kindlasti pole olemas seda ühte ja õiget käitumismustrit. Milliseid inimtüüpe leidub 21. sajandi Eesti ühiskonnas rohkem? Missuguseid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi vastav käitumine kaasa toob? Kas iga inimese elus peaks olema kindel eesmärk?

Inimkond ja seega ka 21. sajandi Eesti ühiskond on enda arenguga jõudnud punkti, kus meie seas elab igapäevaselt palju rohkem nõndanimetatud Hamleteid kui Mersault`isid. Tänapäeva keskmisele eestlasele läheb tohutult korda, et õigus ja õiglus valitseks nii riigis kui ka kogu maailmas. Seda oli hästi näha ka täiemahulise sõja puhkedes 24. veebruaril 2022. aastal, mil enamik Eesti inimestest, in corpore, mõtlemata enda heaolule, olid valmis abistama nii ukrainlastest sõjapõgenikke kui ka Ukrainat ennast. Seda kõike oldi valmis tegema vaid selleks, et õigus ja õiglus maailmas valitseks. Väga vähe oli inimesi, keda see probleem lihtsalt ei kõnetanud või külmaks jättis. Ka Hamlet oli valmis õiguse ja õigluse nimel ise hukkuma. 21. sajandi Eestis ei olda enam passiivsed, sest saadakse aru, et ühiskondlikud probleemid mõjutavad meid kõiki. Mõistetakse, et kui maailmast kaob õigus ja õiglus, lakkab eksisteerimast ka kogu meile teadaolev maailm.

Ennastohverdav käitumine õiguse ja õigluse nimel toob endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi. Positiivse poole pealt on tänu selliselt käituvatele inimestele maailm parem ja õiglasem paik, kus on vähem kurjust, sest inimesed ei pigista ühiskonna probleemide ees lihtsalt silmi kinni, vaid on nõus positiivsete muutuste saavutamise nimel ka ise tööd tegema. Negatiivse poole pealt toob taoline käitumine paratamatult kaasa ka palju kahju. Sellise käitumise tõttu võib kannatada nii inimese isklik elu kui ka tervis. Radikaalselt õiguse ja õigluse eest võitlevatel inimestel ei jää enda võitluse kõrvalt enam lihtsalt aega iseenda eludega tegeleda. Halvemal ja traagilisemal juhul võib see lõppeda lausa inimese hukuga. Seetõttu on väga oluline, et inimesed endiselt võitleksid maailma probleemide ja õigluse eest, kuid seda ei tohi teha enda elu arvelt ehk neid kahte aspekti tuleb õppida oskuslikult balansseerima.

Iga inimese elus peaks olema mingi kindel eesmärk ja mõte. Vastasel juhul oleksid ühiskonnas inimesed, kes otseselt ei soovi elult midagi ja tahavad lihtsalt elust läbi kulgeda. Püstitatud eesmärgid aga aitavad suunata ühiskonda positiivsete muutuste suunas. Maailm täis eesmärkideta inimesi viib ühiskonna kuristiku äärele. 

21. sajandi Eestis elab õnneks väga palju inimesi, kes on valmis igal hetkel õiguse ja õigluse nimel võitlema. Seejuures on väga oluline jälgida, et sellise käitumise juures ei tehtaks kahju ei iseenda isiklikule elule ega ka tervisele. Taoline sihikindlus aitab inimestel nende eludes jõuda enda püstitatud eesmärkideni. Eesmärgid elus on aga väga olulised, et positiivsed muutused siin maailmas ka päriselt tehtud saaks. Sihikindlad ja eesmärke seadvad inimesed on Eesti Vabariigile üks kindlamaid garanatiisid tulevikuks.

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aiatate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar