ArtikkelUncategorized

Andrei Terekhov – Eesti ei tohi lahkuda Euroopa Liidust

Eesti liitus EL-iga 2004. aastal ja on sellest ajast alates nautinud liikmelisuse eeliseid. Kahjuks ka meie riigis eksisteerivad poliitikud kes näevad selles majandusliidus ainult halba. Ma tahaksin selgitada, miks meie armas Eestimaa ei tohi lahkuda EL-ist ja miks need kes soovivad, et meie riik sealt lahkuks soovivad meile ainult halba.

Alustame sellest, et selline samm toob kaasa vajaduse ümber vaadata kaubandus- ja majandussuhteid teiste Euroopa riikidega. Eesti ühines Euroopa ühtse turuga, mis soodustas ekspordi ja investeeringute kasvu. Meie teame, et see oli õige otsus õigel ajal. Blokist lahkumine nõuaks kaubanduslepingute ülevaatamist ja uute kaubandusreeglite kehtestamist, mis võiksid mõjutada riigi majandust. Eriti veel siis kui Euroopas käib täiemahuline sõda, siis on palju keerulisem endale uusi partnereid leida. Pigem on vaja stabiilsust vanade Euroopa Liidus olevate partneritega.

Lisaks tagab EL-i liikmelisus juurdepääsu Euroopa fondidele ja programmidele, mis toetavad majandusarengut, infrastruktuuri, haridust ja teadust. Mõelge kui palju head on ehitatud teie kodukandis EL-i rahadega. Alustades mänguväljakutest, lõpetades maanteedest. EL-ist lahkumine võiks potentsiaalselt takistada Eestil nende rahaliste ja muude ressurssidele juurdepääsu, sundides otsima erinevaid toetusallikaid erinevate ühiskonna valdkondade jaoks. Eriti siis, kui meil on juba praegu olemas mõned suuremad projektid, nagu Rail Baltic või TalSinki tunnel. Need projektid toovad meile nii majanduslikku heaolu kui ka diplomaatilist edu. Me ei saa nendest taganeda.

Julgeolekupoliitika seisukohast näeks Eesti samuti muudatusi peale EL-ist lahkumisega. Liikmelisus liidus tagab teatud tasemel kollektiivset julgeolekut ja huvide kaitset rahvusvahelisel areenil. Liidust lahkumine toob meile kaitse- ja julgeolekulepingute ülevaatamist, mis omakorda toob kaasa täiendavad väljakutsed ja nõudmised riigi julgeoleku strateegiale. Suur huulk NATO liikmeid on ka ELi liikmed.

Ma väga loodan ja usun, et minu eluajal Eesti ei lahku Euroopa ühtsest perest. Ma tahan, et mina ja kaasnoored, meie pered elaksid majanduslikult edukas ja kindlalt kaitstud Eestis. Meie kõik noortena peame tegema kõike, et poliitikud langetaksid õige otsuse ja ei puutuks Eesti liikmelisust NATOs ja Euroopa Liidus!
Elagu Eesti, elagu Euroopa!

Antud artikli avaldamist toetab Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond. Täname teid noorte ajakirjanike toetamise eest!

Lisa kommentaar