Artikkel

Andrei Terekhov – Eesti on maailmas otsustaja

Eesti, väike riik Kirde-Euroopas, mängib olulist rolli välispoliitikas, hoolimata oma territoriaalsest suurusest. Aja jooksul on meie kodumaa saanud oluliseks osalejaks rahvusvahelisel areenil, esindades aktiivselt oma huve ja väärtusi kogu maailmas. Eriti teades, mis toimub Ukrainas.

Oluline aspekt Eesti välispoliitikas on tema püüd koostööle ja integreerumisele Euroopa ja ülemaailmsetesse struktuuridesse. Aastal 2004 liitus Eesti NATOga ja Euroopa Liiduga, muutes riigi aktiivseks osalejaks rahvusvahelises poliitikas ning pakkudes talle täiendavaid arenguvõimalusi. Peale neid liitumisi on meil oma suur kaitsejõud ja me ei pea otsima relvi kolmandatest riikidest. EL-i toetused annavad meile täiendavaid võimalusi uuteks projektideks. Meid väärtustatakse ja meisse usutakse.

Eesti toetab aktiivselt vabaduse, demokraatia ja inimõiguste põhimõtteid rahvusvahelisel areenil. Ta seisab rahvusvahelise julgeoleku ja stabiilsuse tugevdamise eest, osaleb rahutagamisoperatsioonides ja toetab terrorismivastaseid jõupingutusi. Meie sõna maksab selles väga palju, sest oleme elanud 50 aastat okupatsioonis ja meie idanaaber on Venemaa, mis kogu aeg midagi korraldab.

Tehnoloogiline areng ja digitaalne innovatsioon mängivad olulist rolli Eesti välispoliitikas. Riik on tuntud oma digitaalsete algatuste poolest, sealhulgas e-hääletuse, e-valitsuse ja digitaalsete isikutunnistuste osas. Eesti näeb digitehnoloogiaid vahendina kodanike elukvaliteedi parandamiseks ja rahvusvahelise koostöö edendamiseks. Meie sõna selles valdkonnas maksab.

Oluline osa Eesti välispoliitikast on naabrite ja partnerriikidega suhete tugevdamine. Ta toetab ja arendab koostööd Balti regioonis, osaleb piirkondlikes algatustes ja tugevdab sidemeid teiste Euroopa ja maailma riikidega. Meie diplomaadid on tublid ja siirad. Meie väärtused on ikkagi mitte jääda üksinda Venemaa ees. Väga hästi saame sellega reeglina ka hakkama.

Eesti osaleb aktiivselt ka rahvusvahelistes majandussuhetes, soodustades väliskaubandust ja investeeringuid. Riik arendab oma majandust, püüdes innovatsiooni ja uute valdkondade arendamist ning tutvustab oma kaupu ja teenuseid ülemaailmsetel turgudel. Eesti turg on perspektiivne ja edukas. See annab meie sõnale ka hinda juurde. Meil oli ju kunagi potentsiaal jõuda “viie jõukama riigi sekka Euroopas”, oli vaja pingutada pisut rohkem, aga praegu oleme vägagi jõukas riik.

Kokkuvõttes mängib Eesti, hoolimata väikesest suurusest, olulist rolli maailma välispoliitikas. Meie kodumaa osaleb aktiivselt rahvusvahelistes küsimustes, toetab demokraatiat ja vabaduse väärtusi ning esindab oma huve maailma areenil. Peaksime olema uhked oma riigi üle!

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aiatete meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar