Artikkel

Andrei Terekhov – Milline on Hiina interneti mõju maailmapoliitikale?

Maailmas on mitu riiki kus on niiöelda oma internet. Selles internetis ei ole meile tavapäraseid lehekülgi. Seal on ka kõigil tavaelu veebilehekülgedel olemas oma asendus. Kuigi tundub, et internet ei oma mingit ohtu, saab järeldada, et erinevad ohud siiski eksisteerivad. Vaatame korra, kus on mis piiratud ja mille pärast.

Hiina on tuntud sellega, et enamus tööstusest on seal. Hiina on praegu üks mõjukamaid riike, see on probleem. Veel, me teame mis on Hiina ideoloogia. Soov säilitada võimu monopoli, summutades võimalikku opositsioonihäält ja vältides informatsiooni levikut, mis võiks õõnestada valitsuse autoriteeti või põhjustada sotsiaalseid rahutusi on “tavaline asi”. Hiina interneti isolatsioon võimaldab kontrollida informatsiooni sündmuste kohta nii riigisiseselt kui ka välismaal, kujundades Hiina kuvandit nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt vastavalt valitsuse huvidele.

Me ei tohi unustada, et Tiktok kuulub Hiinale, meie isiklikud andmed on juba seal. Nemad saavad nendega teha ükspuha mida, sellepärast riigimehed kasutavad isiklikeks tarbeks telefoni kus pole Tiktoki, et andmed millest sõltub riigi julgeolek ei jõuaks hiinlaste kätte. Peale andmete ei tohi unustada võimude poolt korraldatavat kasuliku infovoolu. Kui te olete märganud, siis Palestiina-meelset infot on Tiktokis väga palju. Seal saab vabalt esitada väärinfot Iisraeli-Palestiina, Ukraina-Venemaa, USA-Hiina konfliktidest. Sellest on väga kahju, kuna noored enamasti tarvitavad infot just sealt.

Ma väga kardan olukorda, et kõik teised sotsiaalmeedia kanalid kaotavad Tiktokile või teised sotsiaalmeediavõrgud saavad Hiina omandiks, kuna siis Hiina korraldab oma interneti juba terves maailmas. Sealt edasi võime näha juba mitut erinevat tulevikustsenaariumit, üks on see, et iga riik loob oma interneti. See on muidugi üks huvitavamaid, mõelge kas te olete kunagi kasutanud sellist asja nagu neti.ee, usun, et ei ole aga kui Eesti korraldab oma süveräänset interneti, siis peab hakkama just selliseid veebilehekülgi kasutama. 

Ma ei taha, et meie tehnoloogia areng taandareneks tagasi 90.ndate paiku. Ma soovin, et internet oleks vaba ja jääks sellisena. Usume USA-sse ja usume Infosõlmesse, meie saame anda noortele positiivset ja mittekallutatut infot!

Antud artikli avaldamist toetab Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis. Täname teid noorte ajakirjanike toetamise eest!

Lisa kommentaar