Artikkel

Ants Erik Nõmper – Tuumaenergia on lahendus Eestile

Eestis on hetkel üks suur probleem. See, et energiahinnad on  kõrged, on juba ammu kõigile teada. Probleem seisneb aga Eestile sobiva lahenduse puudumises. Majanduseteaduses on tuntud printsiip, et kõige kiirem areng toimib kriisiolukordades. Käesolevas kriisiolukorras on taas tarvidus uuenduste järele meie energiasüsteemis. Millised on tugevamad lahendused ja kuhu peakime panustama meie energeetikataristut arendades

Vähemalt üks positiivne külg kõrgete energiahindade juures on suur raha vool energiafirmadele. Eesti Energia puhul tähendab see suurepärast võimalust investeerida palju rohkem taastuvenergiasse. 2030. aastaks plaanitakse juba suutlikust toota taastuvelektrit nii suures koguses, et see kataks kogu Eesti sisetarbimise. Hiljuti teatati ka mitme uue tuulepargi rajamisest. Ka päikeseparkide arv ning tasuvus kasvavad, mis omakorda soodustab veelgi ka inimestel endil päikesepaneelide paigaldamist kodumajapidamistesse.

Roheenergiaallikate suurim miinus on nende ebaühtlane tootmisvõimsus. See tähendab, et kord on elektrit küllaga ja kord jälle üleliia, kord aga puudu. Lahendus probleemile võiks olla energia salvestamine. Suurte energiahulkade salvestamiseks ei ole keemilisel kujul salvestamine, st akude kasutamine, oma kulukuse tõttu sobiv lahendus. Hästi võiks toimida energia salvestamine pump-hüdroakumulatsioonijaamade abil. Eestis saab neid rajada maa alla, võimalik oleks kasutada mahutina ka põlevkivikarjääre. Esimene akumulatsioonijaam on planeeritud hetkel Paldiski lähedale. Pump-hüdroakumulatsioonijaamade näol on tegu väga uudse lahendusega, millest Eesti ühiskond laiemalt siiski veel teadlik pole. Samuti nõuaks selline salvestamine suurtes mahtudes veel palju testimist. Seega hetkel väga head lahendust energia salvestamiseks ei ole.

Lisaks on tarvis ka võimalust toota märkimisväärsetes kogustes energiat siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista ning pump-hüdroakumulatsioonijaamad on peaaegu tühjad (või Eesti kontekstis täis). Selleks on selgelt kõige keskkonnasõbralikum tuumaenergeetika. Tuumaenergia on ainus kütust tarbiv energia tootmise viis, mis ei eralda õhku kasvuhoonegaase (eraldab veeauru). Kütuse olemasolu aga ei sõltu pilvisusest, veetasemest, tuulekiirusest ega muudest ilmastikuoludest. See tähendab, et elektrijaam saab töötada ööpäevaringselt, sõltumata ilmast või millestki muust.

Sõnatüvi „tuuma“ seostub paljudel tuumapommi, tuumakatastroofi, tuumaplahvatusega. Õnneks pole plahvatus ja ülekuumenemine uut tüüpi IV generatsiooni soolareaktorites võimalik. Siiski tuleb muretseda tuumajäätmete pärast. Nende pikaajaline hoiustamine tundub probleemina, millele vähestel peale Soome on hetkel kindel plaan. Kuid võimatu see kindlasti ei ole. Esimesed reaktorid kasutavad oma kütusena ka juba kasutatud tuumkütust, mis vähendab jäätmete tekkimise hulka mitmekordselt.

Kuigi lugematud uuringud on tõestanud tuumajaamade läheduses elamise ohutust, leidub ka neid, mis väidavad vastupidist. On leitud, et näiteks tuumkütuste vahetamise käigus hetkeks suurenev radiatsioonikiirguse hulk võib olla ohtlik alles embrüo staadiumis või imikueas lastele, soodustades verevähi tekkimise ohtu.

Seega peaksime lahti ütlema paralüseerivast hirmust kuuldes sõna „tuuma“ ja lähenema asjale ratsionaalselt. Vaadates suurt pilti, on üsnagi selge, et tuumajaamad on väga keskkonnasõbralikud ja ka ohutud. Seega nagu ikka, sõltub lõpuks ka siinkohal kõik rahast. Projekti tasuvuse, mõju kekskonnale ja ka ühiskonnale hindamiseks on kokku pandud töörühm.  Mina leian, et peaksime tuumajaama rajamisele mitte vastu töötama, vaid seda tagant utsitama. Nii on meil, juhul kui see end pikas perspektiivis ära tasub, tulevikus palju stabiilsem ja keskkonnale märkimisväärselt ohutum energiasüsteem.

Allikad:

https://www.err.ee/1608435206/juri-toomepuu-tuumaenergia-on-ohutu-puhas-ja-eesti-jaoks-imperatiivne

https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/safety-of-nuclear-power-reactors.aspx#:~:text=The%20use%20of%20nuclear%20energy,arising%20from%20fossil%20fuel%20use.

https://www.nei.org/fundamentals/safety

Lisa kommentaar