ArtikkelRSR

Kaasaegse protestimuusika mobiliseeriv jõud

Muusika on element, mis hõlmab suurt osa meie igapäevaelust. Sageli on keeruline teadlikult jälgida, millistel viisidel on muusika meie eludesse põimunud ning milliseid sõnumeid see kannab. Seetõttu jääb tähelepanuta ka helikunsti sügavam mõju ehk tundeelamus, mis kuulajat valdab. Tänapäeva muusikatööstus on valdavalt orienteeritud rahalisele kasumile. Sellepärast kuuluvad enim kuulatud raadiojaamade repertuaari fabritseeritud muusikapalad ehk poplaulud, mille “headust” saab hinnata vaid meloodia põhjal. Sõnad on saanud tühiseks kõlksuks, mida rahvaenamus laulab kaasa vaid seetõttu, et korduvad viisijupid koos sisutu lüürikaga on mitmekordse kuulamise tõttu juba pähe juurdunud. Jättes kõrvale muusikatööstuse kapitalistliku suunitluse, tundub tänasel “raadiomuusikal” poliitiline sisu puuduvat. Seda ei saa kaasaegsele süsteemile aga pahaks panna, sest muusika ei olegi ju algselt loodud inimesi mobiliseerima, vaid ennekõike meelt lahutama. Sellegipoolest ei ole eesmärk siinkohal popmuusika apoliitilisuse analüüs, vaid pilguheit hoopis teistmoodi muusikale, mis on nimme loodud ühiskonnagruppe väärtuspõhiselt koondama.

Lähiajaloos on muusikat kasutatud poliitilise abivahendina nii vastupanuliikumistes kui ka protestides. Eelkõige ameeriklaste puhul on see seotud 1960ndate aastate hipi-liikumisega, kus rokkbändid protesteerisid Vietnami sõja vastu, kajastades lüürikas sõjavastastele ühiskonnagruppidele südamelähedasi teemasid. Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Beatles ja paljud teised seisid lille-liikumise väärtuspõhise protesti taga ning ühtlasi avalikkuse ees rambivalguses. Isiklike sõnumite edastamise kõrval on muusikul võim muuta ühiskonnaprobleemid tõsiseltvõetavaks reaalsuseks. Nõndasamuti on tänapäeval säilinud erinevates võimusüsteemides vastupanuliikumiste loomuliku osana politiseeritud lauludepagas ja protestimuusika.

Artist kui aktivist
Viimaste aastate poliitilise muusika kuulsus langeb kahtlemata Ida-Euroopas toimuvate protsesside asjaosalistele. Valgevene folk-pop ansambel NAVIBAND osales 2017. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel valgevene-keelse lauluga “Historyja majho žyccia” (tõlkes “Minu elu lugu”), millega nad pälvisid esmakordselt rahvusvahelise tuntuse. Tänane maailm on aga keskkond, kus artistil on võimatu apoliitiliselt läbi lüüa – iga karjääriotsus määrab tema edasise käekäigu. Vaatamata Eurovisioonilauludele seatud nõuetele, mis ei luba võistlusele poliitilise sisuga etteasteid, oli juba 2017. aasta Valgevene esituses tunda poliitilisi noote ning rahva ihalust elada vabamas ühiskonnas. Näib aga, et oht autoritaarses süsteemis valitsust kritiseeriva sisuga loomingut luua ei kaalu artisti jaoks üles oma põhimõtetele kindlaks jäämist. Täna tegutseb bänd opositsioonimeelse tegevuse tõttu eksiilis Varssavis viljeledes muusikat, mis toetab demokraatia taastamist Valgevene Vabariigis.

“Eesti ja Valgevene demokraatlikud jõud seisavad koos selle eest, et Valgevene inimesed saaksid vabalt elada, et nendeni jõuaks õige informatsioon,” kinnitas Eesti välisminister Margus Tsahkna novembris Tallinnas toimunud Valgevene opositsioonijõudude konverentsil.

Valgevene opositsionääri Svjatlana Tsihhanovskaja liikumise taga ei seisa aga ainult poliitikud. Sellesse gruppi kuuluvad ajakirjanikud, kunstnikud, muusikud ja kõik teised kodanikuaktivistid, kes oma hääle ja loominguga mõistavad hukka Lukašenka ainuvõimu. Alates 2020. aasta Valgevene protestidest on NAVIBAND avaldanud mitmeid laule repressioonide rõhuvast olemusest ja kodumaaigatsusest eksiilis elades. Mitmed selle koosseisu laulud on protestide valguses saavutanud üleriigilise tähtsuse Valgevene opositsiooni võitluses Lukašenka autoritaarse režiimi vastu. Sellise staatuse sai 2020. aasta protestide raamistikus NAVIBANDi laul “Iншымi” (tõlkes “Teised”). Laulu lüürika, mis kirjeldab riigivõimu vägivaldse polariseerumise tagajärjel kujunenud rõhuvat ühiskonnakorraldust, toob südantlõhestava tundmuse hinge paljudele.

Põrandaaluse loomingu ulatus
Lisaks NAVIBANDile tegutsevad opositsiooniliikumise taga veel poliitvangideks kuulutatud Tor Band liikmed, ja muusikaline koosseis Litesound, kes on korduvalt Tsihhanovskaja toetuseks avalikult sõna võtnud. “Lukašenka režiim näitab oma hirmuvalitsuslikku võimu, olles määranud 24,5 aastat vangistust muusikutele, kes on lootuse ja vastupanu sümbolid. Muusikat võib vaigistada kohtus, kuid mitte kunagi meie südametes,” avaldab ka Tsihhanovskaja omapoolset sümpaatiat põrandaalustele Valgevene muusikutele. Ilmselt ei suuda aga Valgevene bändid saavutada samasugust ulatust nagu Rolling Stones või Jimi Hendrix Vietnami sõja päevil. Valgevenes on tegemist siiani pigem regionaalse probleemiga, mis jätab paljud Euroopa-välised jõud ükskõikseks. Tõsiasi on see, et kui kuulaja ei ole laulu sõnumiga kursis, on keeruline samastuda laulukirjutaja kui protestijaga. Samuti ei mõisteta sageli laulude originaalkeelt ja seetõttu ei tea, missugune on neile viisi poolest sümpaatsena tunduva muusika tegelik tähendus. Hipid suutsid külma sõja bipolaarses olustikus tõmmata Vietnami sõja vastastele miitingutele tähelepanu ka üleilmselt. Selle põhjuseks võib pidada USA rahumissioonide ülemaailmset mõju, teisalt on aga märkimisväärne tegur olnud ingliskeelsete laulutekstide universaalne mõistetavus. Valgevene muusika massideni jõudmist võib takistada keelebarjäär ja ülejäänud maailma tähelepanematus Euroopa idablokis toimuva üle. Paljud inimesed eelistavadki tänapäeval fabritseeritud muusikapalasid, millel puudub tavakuulaja jaoks emotsionaalselt sügav ning Valgevene näitel, vastupanuliikumistele eksistentsiaalse kaaluga sisu. Muusika on kaotanud oma eesmärgi olla väljendusvahend, mis poliitiliselt masse kõnetaks. Muusikatööstusele kasumi teenimise eesmärgil loodav muusika on sestap orienteeritud vaid lühiajaliste naudingute, mitte pikaajalise mõtteaine pakkumisele. Ja kui emotsionaalselt või poliitiliselt laetud muusika sellest hoolimata nende inimesteni jõuab, siis jääb pahatihti laulusõnade ulatuslikum vägi märkamata. Tundmused, mis muusikasse selle loomise eesmärgil põimiti, kaovad tühjusesse.

Nii on ka Valgevene opositsioonil keeruline oma kõlapinda laiendada, sest paljud artistid ei soovi end riigi poliitikasse segada. Valgevene päritolu Eurovisiooni võitja Alexander Rybak on jäänud teema suhtes ettevaatlikuks ning eelistab olla olukorrast vähem informeeritud, et vältida haavatavasse seisu sattumist. Kõik bändid aga selliseid ettevaatusmeetmeid ei rakenda. Hoolimata võimalikust riigipoolsest karistusest on NAVIBAND ja teised opositsioonimeelsed koosseisud jäänud oma veendumustele kindlaks. NAVIBANDi eesmärk on väljendada lootust naasta demokraatlikule kodumaale ning inimeste mobiliseerimine opositsiooni võib olla seega vaid kaasuv nähtus. Viidates Jimi Hendrixi tsitaadile, kohandub idee, et ilma muusikata on muutuste juhtimine võimatu, ka olukorrale Valgevenes.

See, et emotsioonipõhine muusika on aegade jooksul suutnud koondada mitte üksnes üksikisikuid, vaid ka rahvamasse, on markantne aktivismi joon, hoolimata artisti algsest eesmärgist muusikat luues. Muusik suudab oma loominguga provotseerida sügavaid tundmusi, millega mobiliseerib ühiskonda emotsionaalsel tasandil. Kahe tundliku valdkonna – muusika ja poliitika – põimumine loob seega ühiskonnas sünergia, mille mõjuvõim ulatub kaugemale poliitikute õpitud sõnaosavusest.

Allikad:
https://search.worldcat.org/title/33897959?fbclid=IwAR2MC6jxx0mBB2GDDvjhw2B4L4KY-dnfZyJM_f3mzMOU1aqUBTNF9p4OXsc

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1300/J067v20n01_05?needAccess=true

https://www.musicgateway.com/blog/spotify/what-is-protest-music-and-best-protest-songs

https://meduza.io/slides/belorusskiy-protest-v-muzyke-pleylist-meduzy

https://www.vm.ee/uudised/tsahkna-valgevene-konverentsil-seisame-koos-selle-eest-et-valgevene-inimesed-saaksid-vabalt

https://www.bbc.com/news/world-europe-67346398

Lisa kommentaar