Artikkel

Kaisa-Maria Oll: Korraldatavad rahvauuringud peavad olema eetilised

Üheteistkümnendal augustil avaldas Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal, et rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital on tuhandetele lastetutele Eesti naistele saatnud laiali delikaatse sisuga küsimustiku, milles uuritakse lastetuse põhjuseid. Rahvastikuregistrist naiste andmete hankimiseks tegi TÜ poolt Pere Sihtkapitaliga lepingu Raul Eamets, kes kuulub nii sihtkapitali nõukokku kui töötab sotsiaalteaduste dekaanina Tartu Ülikoolis. Kasutades ära oma positsiooni mõlemas asutuses, läks Eamets teravalt vastuollu teaduseetikapõhimõtetega. Lisaks sellele olid uuringus esitatud küsimused inimväärikust riivavad ja lastetuid naisi halvustava alatooniga. Kaheldava väärtusega küsitlusele vastamise nõudmine seab ohtu ka küsitletavate privaatsuse. Millistel tasanditel oli uuring ebaeetiline ja mis võivad olla selle tagajärjed?  

Olgugi, et Tartu ülikool teavitas Eametsa, et ülikool ei nõustu Pere Sihtkapitaliga kokkulepet sõlmima, et viimane saaks ligipääsu rahvastikuregistriandmetele, sõlmis dekaan lepingu omavoliliselt. Veelgi enam, mõttekoda alustas uuringute läbiviimist, ootamata ära nõusolekut TÜ inimuuringute eetikakomiteelt. Ülikool ei pidanud kokkuleppe sõlmimist õigeks, sest kool ei olnud uuringuga otseselt seotud. Seega andis Eamets siuliselt iseendale loa kasutada 12 000 naise isikuandmeid. Õhtulehes 14. augustil 2023. a Kadri Kuulpaki koostatud artiklis „Ränk rikkumine! Tartu ülikool vallandas Raul Eametsa, kes ebaausalt hankis lastetute naiste andmeid. Rektor Asser: mõistan hukka. Jätkata on mõeldamatu!“ kirjutatakse, kuidas dekaan küsis lepingu sõlmimise kohta ülikooli õigusnõunikult nõu juba mais ning sai selgelt eitava vastuse. Ülikooli rektor Toomas Asser vabastas mehe ametikohalt, mis on täiesti õigustatud, sest rikkumine oli väga tõsine.

Uuringus sisalduvad küsimused on eetilisust silmas pidades kahtlase väärtusega. Küsimused on piiripealselt vastajate privaatsust rikkuvad ja sildistavad negatiivselt lastetuid naisi. Mitmed küsimused nõuavad vägagi isiklikku informatsiooni, mille teadasaamise vajalikkus on vaieldav. 14. augustil näidatud Postimehe otsesaates endise justiitsministri, riigikogu liikme Maris Lauriga selgub, et ka Lauri arvates on küsimused külmad ja ebapiisava selgitusega. Lisaks nägi ta ühest sotsiaalmeediapostitusest, et inimesele on helistatud ja küsitud, miks ta vastanud ei ole. Endise justiitsministri sõnul on juba see teguviis häiriv, sest see viitab asjaolule, et inimese isiklikke tegevusi on jälgitud. Murettekitav on see, et mõttekoda on poliitiliselt kallutatud asutus ehk kogutud andmeid võidakse ära kasutada küsitletute mõjutamiseks.

Küsitletavate anonüümsuse puudumine ja küsitavate delikaatsete andmete rohkus seab ohtu vastanute privaatsuse. Uuritakse detailselt nii varasemate kui praeguste suhete, partneri hariduse ja töötamise, lapsesaamisplaanide, naiste väärtushinnangute jm kohta. Tegemist on longituudiuuringuga ehk vastused säilitatakse isikustatud kujul ning inimeste tegevust jälgitakse veel aastaid. Uurijad saavad seega põhjaliku teadmiste pagasi tuhandete naiste elukäigu kohta. Julgeolekuriskist räägib Margit Sutrop Eesti Päevalehes 12. augustil 2023. a enda avaldatud arvamusloos, tuues välja, et selliste isiklikku elu ja eelistusi kirjeldavate andmete sattumisel näiteks mõne vaenuliku riigi või ideoloogiliselt kallutatud grupi kätte on oma andmeid jaganud inimesed šantažeeritavad. Praegu Sihtkapital küll kinnitab, et on hävitanud kõik uuringu raames hangitud isikuandmed, kuid sajaprotsendiliselt ei saa selles kindlasti veenduda.

Tartu Ülikooli dekaan Raul Eamets, olles põhimõtteliselt sõlminud iseendaga lepingu rahvastikuregistris olevatele andmetele ligipääsemiseks, vabastati ränga rikkumise tõttu ülikooli ametikohalt. Eetiliselt eksiti nii naiste kontaktide saamise viisi kui küsitluse sisuga. Väljauuritud põhjendamatult personaalne informatsioon võib leida tee halbadesse kätesse ja osutuda seega julgeolekuriskiks. Kahetsusväärset olukorda ei oleks tekkinud, kui Pere Sihtkapital ei oleks rikkunud seadust ja läinud vastuollu Eesti hea teadustavaga, viies uuringu läbi ilma eetikakomitee kooskõlastuseta.

Allikad:

https://www.err.ee/1609061645/pere-sihtkapital-inimeste-andmete-vaarkasutamine-on-valistatud

Antud artikli avaldamist toetab Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond. Täname teid noorte ajakirjanike toetamise eest!

Lisa kommentaar