Artikkel

KONSERVATISM VS LIBERALISM

Harutame selle teema nüüd kompaktselt, kuid asjalikult lahti! Konservide ja libedusega pole siin midagi pistmist… vist?

Suur osa meist on kuulnud neid muuhulgas sõimusõnadena (konservatiiv ja liberaal), kuid teadupärast on tegemist poliitiliste terminitega, millel kõik vahet teha võiks! 

Konservatism on parempoolne maailmavaade, mille toetajad usuvad, et traditsioonid ja väärtused tuleb säilitada. Nad hindavad ajast-aega püsinud väärtusi, nt traditsioonilist perekonda. Neid iseloomustab tugev usk riiklusesse, vabaturumajandusse ning ühiskondlikku stabiilsusesse. Konservatiivid ei toeta reeglina vähemuste tähtsustamist või neile võrdsete õiguste andmist. 

Liberalism toetab tugevalt isikuvabadusi, näiteks inimõiguste kaitset, liikumis- ja mõttevabadust. Samuti viitab liberalism (eriti Euroopas) majandusvabadustele ja piiranguteta majandustegevusele (vaba konkurents, madalad maksud jne). USA-s keskendub liberalism kõigile võrdsete õiguste andmisele. Liberaalid hindavad vähemuste õiguseid, inimese enda tahet ja võimalust otsustada ning vaba turgu. Lisaks usuvad liberaalid, et maksud peaksid olema madalad, et inimesed oma raha üle ise otsustada saaksid.

Pane tähele! Konservatism ja liberalism ei ole üdini nii mustvalged, kui tegelikult tundub. Paremini iseloomustaks neid isegi spekter, kus ühes otsas on äärmuslik liberaalsus ja teises äärmuslik konservatiivsus ning igaüks saab paigutada end kuhugi nende kahe vahele. Igaühes meist võib olla ja ongi nii liberaali kui ka konservatiivi. Näiteks peab inimene lugu traditsioonilisest perekonnast, aga toetab ka liberaalsemaid inimõiguseid ega taha, et riik inimeste eludesse sekkuks. Samuti võib keegi toetada vähemusi, aga hinnata riiklust ja rahvust. Ja nii edasi! 

Loodetavasti saime selguse majja ja sõlme lahti! Kui sul on veel küsimusi või soovid meiega oma kirjutisi jagada, siis võta julgelt ühendust info@unknotted.eu

Lisa kommentaar