Artikkel

Elis Kannik – Korea lõhenemine: miks sai ühtsest riigist kaks vaenulikku venda?

Põhja- ja Lõuna-Korea on tihti paistnud silma justkui kaks täieliku vastandit. Aga miks? Mis viis kunagise ühtse riigi niivõrd kaugele, et loodi kaks eraldiseisvat vaenulikku riiki? 

On aasta 1945 – teise maailmasõja lõpp. Selleks ajaks oli Korea olnud juba kolmkümmend viis aastat Jaapani poolt okupeeritud riik, kuid tänu Jaapani kaotusele teises maailmasõjas, tungisid Koreasse sõja võitnud riigid. Põhjast tungisid Koreale kallale Nõukogude Liidu ja lõunast Ameerika Ühendriikide väed. Peale seda sündmust jaotati Korea Nõukogude Liidu ja USA okupatsioonitsoonideks. Kahte tsooni taheti hakata ühiselt valitsema, kuid läbirääkimised selle teostamiseks kukkusid läbi. 15. augustil 1948. aastal loodi Korea Vabariik. Põhja-Koreas loodi 9. septembril 1948. aastal aga Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Korea jagunes kaheks vastandliku maailmavaatega riigiks. Kogu olukord päädis 25. juunil 1950. aastal alanud verise Korea konfliktiga, mis stabiliseerus 1951. aasta juuniks. 27. juulil 1953. aastal sõlmiti osapoolte vahel vaherahu, mis aga tähendas, et Korea poolsaarel valitseb formaalselt siiani sõjaolukord. Tänu kõigele eelpoolt väljatoodule saab väita, et suurimaks ja mõjukaimaks põhjuseks ühtse riigi lagunemisel, saab pidada seda, et ei leitud mõlemale osapoolele sobivat jätkusuutliku, rahumeelset lahendust.

Loodan, et teema sai selgemaks!

Allikad:

https://www.britannica.com/place/Korea 

Lisa kommentaar