Artikkel

Abiturient – Arvamus, et kõik noored, kes on Venemaal üles kasvanud, pooldavad Putiniga samu vaateid, ei vasta tõele

Seoses praeguse Venemaa ja Ukraina vahelise sõjaga kaob enamus lääneriikidel vaikselt suhe Venemaaga. Lennukid ei lenda, gaasi hulka, mida Venemaalt ostetakse, vähendatakse, kaupadele ja naftatoodetele pannakse sanktsioonid jne. Need piirangud on väga vajalikud, et mitte neile sõdimiseks raha anda ning vähendada Venemaa mõjuvõimu maailmas, aga kahjuks on sõjaga kaasnenud venelaste põlgamine. Tõsise diskussiooni tekitas Eestis ülikoolide otsus mitte lubada vene ja valgevene noori Eestisse õppima. Kas noorte õppimise keelamine siinsetes ülikoolides on õigustatud?

Vene noorte Eestis õppimise keelamine ei ole küll seotud rassismiga, kuid on minu arust siiski diskrimineeriv. Arvamus, et kõik noored, kes on Venemaal üles kasvanud, pooldavad Putiniga samu vaateid, ei vasta tõele. Tõenäoliselt moodustavad režiimimeelsete vaadetega noored väiksema osa tervikust. Minu arvates ei ole noorte ülikooli õppima tulemise keelamine lahendus režiimimeelsete ideede leviku vastu, vaid see just ei lase sealsetel noortel halva mõjuga piirkonnast ära tulla. Eestis saaksid nad objektiivsetele uudistele toetudes oma arvamuse kujundada ja see omakorda aitaks vähendada venelaste arvu, kes valeinfo tõttu Putinit toetavad.

Ma ei arva, et Eesti ülikoolid peaksid vastu võtma iga vene või ka valgevene rahvusest õpilase, kes katsetel hea tulemuse saab. Vestlused noortega peaksid aitama aru saada, millised on nende maailmavaated ja mis motiividega keegi Eestisse õppima tuleb. Isegi kui õpilane kogu selle protsessi käigus valetab ja ütleb, et ta ei poolda Putinit, siis minu arvates ei ole tema maailmavaade otseselt meie ühikonnale ohtlik. Inimesel peaks olema õigus omale arvamusele, isegi kui see on halb arvamus. Paljud noored, kes on väga Putini-meelsed, ilmselt ei tahagi Eestisse õppima tulla, vaid jäävad pigem Venemaale

Võimalik, et ülikoolid keelasid vene noorte vastuvõtmise ära ka selle pärast, et kardetakse eesti kultuuri kadumist. Suurem osa inimestest, kes Eestisse elama tulevad, tahavad siiski sulanduda meie kultuuriruumi ja leida siit endale uus elu. Võõramaalane, kes tuleb siia, et tõesti keel ära õppida ja armastab Eesti riiki, on palju rohkem eestlane, kui see, kes elab siin ja meie riigist üldse ei hooli. Ma arvan, et me peaksime looma venelastele, valgevenelastele ja ka teistele rahvustele võimalusi, kuidas siinsesse ellu sobituda. On muidugi ka neid, kes tulevad lihtsalt õppima ja ei plaani siia jääda. Neile saame lihtsalt pakkuda head haridust ja tutvustada meie kultuuri. Venelaste riiki sisse laskmine ei peaks tekitama meis hirmu, et eestlased kaovad, vaid pigem on suurem probleem see, kui eestlased riigist lahkuvad.

Minu arvates ei ole venelaste ja valgevenelaste siia õppima tulemise keeld õigustatud, kuna me võtame ära võimaluse kasvatada inimesi, kes Eestit tõeliselt armastavad. Samuti saavad need noored elada vabas riigis, kus saab ilma hirmu tundmata omada erinevaid maailmavaateid.  Peaksime võimalusel alati teistest rahvustest harituid noori oma riiki ja kultuuriruumi tooma.

Allikad:

https://www.err.ee/1608537406/enamik-ulikoolidest-alles-arutab-vene-ja-valgevene-tudengite-vastuvotu-piiramist

Lisa kommentaar