ArtikkelUncategorized

Liis Maria Simm – Kaheksa miljardit kui koorem meie planeedile

Veidi aega tagasi sai maailma elanike arv 8 miljardit täis. Maal elab tohutu hulk inimesi ning sellel on erinevad mõjud keskkonnale ja ühiskonnale. Millised need mõjud on ja kuidas neid vähendada?

Arvatavasti kõige nähtavam mõju on seotud keskkonnaga. Inimestelt tulenev reostus, inimkonna jalajälg, on muutunud väga suureks. Elatustase on tõusnud, inimesed suudavad endale aina rohkem asju osta ja liigtarbimine tekitab palju jäätmeid. Suurimateks probleemideks on muutunud üleliigne plastiku kasutamine ja õhureostus. Nii jätkates ei ole Maal varsti enam võimalik elada. Kui inimestel ei ole oskust näha suurt pilti, vaid elu keskpunktiks on nad ise, siis ei oska nad sellistele probleemidele piisavalt tähelepanu pöörata. Muutus saab aga alguse igast inimesest ning on väga oluline, et kõik pööraksid oma eluviisile tähelepanu ja üritaks oma otsused muuta keskkonnasõbralikumateks.

Ülerahvastatuse mõjuks on ka ressursside ammendumine – kõigile ei jätku enam eluks vajalikku ja ka seda, millega nad varasemalt harjunud olid. Otsa lõppevad toit ja vesi, erinevad maavarad. Ressursside puudus tekitab inimestevahelisi pingeid ja vahel ka sõdu, kuna tahetakse omada kontrolli mõne maavara üle. Samuti tekivad majanduslikud probleemid, hinnad lähevad väga kõrgeks ja vähem jõukad inimesed ei tule enam toime. Et sellist olukorda vältida, peaksid inimesed rohkem mõtlema, mida neil päriselt eluks vaja on ja mitte raiskama väärtuslikku ühisvara.

8 miljardi inimese kooseksisteerimine ühel planeedil mõjutab ka inimeste heaolu ja elukvaliteeti. Rahvastikutihedus on piirkonniti erinev. Eestis, võrreldes ülejäänud maailmaga, on suhteliselt hea seis, aga paljudes suurriikides ja eriti linnades, elavad inimesed väga tihedalt koos. Sellega kaasneb koolide, lasteaedade ja töökohtade puudus ja inimesed ei saa enam nii vabalt valida, mida nad päriselt teha tahavad, vaid peavad lihtsalt rahul olema vabaneva kohaga. Vabaduse puudumine ja suured rahvamassid ei mõju hästi inimeste vaimsele tervisele ning teevad elu närviliseks. Kui koolikohti jääb vähemaks, tekib suurel arvul mitteharitud inimesi. On oluline, et rahvaarvu kasvuga suudetaks kõigile inimestele garanteerida haridus ja töö, et inimeste elukvaliteet ja heaolu ei väheneks.

Väga raske on näha nii suure rahvaarvu juures häid külgi, kuna halbu on lihtsalt nii palju rohkem. On väga oluline, et kõik inimesed saaksid probleemi tõsidusest aru ja võtaksid selle lahendamiseks midagi ette, sest muidu ei ole tulevastel põlvkondadel enam head keskkonda, kus elada ja eluks vajalikke ressursse.

Allikad:

https://arhiiv.err.ee/audio/vaata/portaal-8-miljardit-inimest-kui-jutustus-enese-asendamisest

Lisa kommentaar