ArtikkelUncategorized

Liis Maria Simm – Ühiskonna praegune avatus samasooliste suhete osas on väga positiivne

Abieluvõrdsuse teema on olnud aruteluks kaua. Samuti on see teema üles tõusnud peale viimaseid valimisi. On inimesi, kes abieluvõrdsust pooldavad ja kes on selle kehtestamise suhtes kriitilised. Kas abieluvõrdsus on tänapäeva maailmas õigustatud arutelu?

Eesti riigis kehtib usuvabadus ehk öelda, et inimesed, kes oma usundi tõttu abieluvõrdsust ei toeta, on kohe ignorantsed, on vale. Paljude usklike, Eestis valdavalt kristlaste jaoks on abielu usuga tihedalt seotud toiming ja võimalik ainult mehe ja naise vahel. Siiski võib olla, et enamus abieluvõrdsuse vastaste argumendid ei põhine usul, vaid traditsioonidel. Nad ei ole nõus abieluvõrdsuse osas kompromisse tegema, kuna see on nende üks tähtsaid põhimõtteid ja neil on oma põhimõtete järgimiseks täielik õigus. Kui abieluvõrdsuse teema läheks rahvahääletusele, võivad kõik teha valiku oma usundist või traditsioonist lähtudes ning nende põhimõtete kritiseerimine oleks põhiseaduse vastu ja nõrgendaks demokraatia põhimõtteid. Ma arvan, et on oluline kuulata mõlema osapoole argumendid ära ja jääda selles osas rahulikuks, kuna isegi tänapäeva liberaalses maailmas peavad inimesed mõlemal poolel ennast aktsepteerituna tundma.

Samasooliste inimeste vaheline kooselu ning armastus on olnud reaalne nähtus juba aegade algusest. Kindlasti ei ole võimalik seetõttu väita, et homoseksuaalsed suhted on mingi uudne nähtus. Tänapäeval on ühiskond lihtsalt avatum ning aktsepteerivam kõikide inimeste suhtes. Näiteks 19. sajandil elanud Oscar Wilde oli väga avatud oma homoseksuaalsete suhete osas, kuid ta sai selle eest vanglakaristuse, samuti oli Tšaikovski homoseksuaal ja näiteid on ajaloost veel palju, kuid  neid tihti ka ei avaldata või nendest ei teata. Ma arvan, et ühiskonna praegune avatus nii samasooliste suhete kui ka näiteks mentaalse tervise osas on väga positiivne ja kokkuvõttes tagab ühiskonna rahulolu ja õnnelikkuse. Igal inimesel peaks olema õigus armastada ja elada koos ükskõik kellega nad soovivad ja kellelgi teisel ei ole õigust selle kohta märkusi teha.

Teemaga seoses tõstatub ka lahendus kiriku poolt, et kuna abielu on nende jaoks püha, siis võiks samasoolistel paaridel olla mingi teine viis oma kooselu sõlmimiseks. Samas aga ei ole Eestis riigikirikut, mis tähendab, et kirikul pole otseselt õigust öelda, kas abielu on kiriklik leping või mitte, seda peaksid saama kõik ise otsustada. Mina arvan, et samasoolistel paaridel peaks olema samuti õigus abielule nagu kõigil teistel, kuna nende seksuaalne orientatsioon ei ole asi, mida nad saavad valida. Samuti ei päde argument, et homoseksuaalsed inimesed peaksid kohanema ja nö põhimõtte pärast vastassooga abielus olema, kuna kõigil peaks olema minu arvates õigus abielluda armastusest. Nagu on näha erakondade lubadustest ja nende pooldajate hulgast, samuti sellest, kui palju noored abieluvõrdsust toetavad, siis arvatavasti rahvahääletusel abieluvõrdsuse pooldajad võidaksid. Minu arvates on demokraatlikus riigis see piisav põhjus, miks abieluvõrdsust kehtestada ning kirikul ei tohiks siinkohal olla suuremat sõnaõigust kui rahvaenamusel. 

Abieluvõrdsuse teema üle arutamine on õigustatud. Õnneks on nüüdseks ka vastavad seadused vastu võetud. Samas aga ei tohi olla absoluutselt kellegi suhtes diskrimineeriv: nii usuliste põhimõtete, konservatiivse maailmavaate ega ka seksuaalse orientatsiooni pärast. Inimeste seas peaks püsima mõistmine ning empaatia, kuna vaieldes ja üksteist maha tehes liigub meie ühiskond vaid halvemuse poole.

Allikad:

https://www.err.ee/1608970900/liisa-pakosta-kelle-oma-on-abieluvordsus

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar