ArtikkelUncategorized

Mirtel Merila – Kõik inimesed peaksid olema võrdsed, olenemata nende soost, vanusest või seksuaalsest orientatsioonist

Kõik inimesed on võrdsed, olenemata nende soost, vanusest või seksuaalsest orientatsioonist. Seega peaks ka olema kõikidele inimestele loodud maailmas võrdsed tingimused. Paraku see alati nii pole. Seda küll üritatakse parandada, kuid sinnani on veel pikk tee minna. Õnneks ka Eestis asutakse paremuse poole samme, sest on kehtestetud abieluvõrdsus

Abiellumine ja pere loomine on iga inimese õigus. Kõik inimesed on sündinud võrdsetena ja sellistena peaks neid ka kohtlema. Ei saa määrata, et üks inimene on tähtsam kui teine ja seega tema õigusi mingil määral piirata. Kui inimene sünnib, siis ei panda talle näkku templit, et millises linnas ta võib või ei või elada, kellega rääkida ja kellega mitte ning kellega abielluda ja kellega mitte. Vähemalt nii see olla ei tohiks. Igal inimesel on vabadus teha oma otsuseid ise ja seega vabadus otsustada, kellega ta soovib abielluda ning pere luua. Riik ega keegi muu ei saa öelda, et püks suhe on teisest kuidagi parem ega milline inimestevaheline suhe ei tohiks olla lubatud. Ei ole mitte mingit alust väita, et kahe mehe või kahe naise vaheline suhe on kuidagi halvem kui naise ja mehe vaheline suhe. Kui kaks samast soost isikut leiavad, et nad tahaksid abielluda ja koos pere luua, siis peaks neil see võimalus olema. Olgugi, et abielu puhul on tegemist vaid formaalsusega, siis puhtalt selle keelamine sisendab ühiskonda mõtteid, et tegemist on millegi halvaga, mida teha ei tohiks. Kuid nii see ei ole. Praegust ühiskonda tuleb suunata just vastupidisesse suunda ehk kõigi võrdsuse poole.

Abieluvõrdsust ei ole vaja ainult nendele isikutele, kes abielluda soovivad, vaid tervele ühiskonnale. Praegu me kahjuks elame ühiskonnas, kus igapäevaselt kohtab ebavõrdsust ja diskrimineerimist. Igasugune diskrimineerimine peaks olema kahetsusväärne ja mitte lubatud. Kahe samasoolise isiku abielu mitte lubades kohtleme me neid teistega võrreldes ebavõrdselt ning seega tekitame neile olukorra, kus nad peavad tundma ennast teistest kuidagi madalama ja halvemana. Abieluvõrdsuse kehtestamine Eestis aitab kaasa võrdsema ühiskonna loomisele, kus iga ühiskonna liige tunneb ennast hästi ja täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Meil on vaja, et inimesed tunneksid, et nad kuuluvad ühiskonda, mis on aktsepteeriv. Vastasel juhul ei ole probleem enam mitte ainult abielu takistamises, vaid juba inimese psüühika kahjustamises. Nimelt kui inimene tunneb ennast diskrimineerituna, siis see paratamatult mõjub halvasti tema vaimsele tervisele. Igasugune vaimse tervise kahjustamine mõjub negatiivselt tervele ühiskonnale ja pärsib selle arengut. Seda me aga lubada ei tohiks.

Abieluvõrdsuse kehtestamine Eestis aitab kaasa võrdsema ühiskonna tekkimisele, kus iga inimene tunneb ennast aksepteerituna ja on seega ka ka ise rohkem aksepteeriv. Peaksime ühiskonnana liikuma võrdsuse poole, sest see on ainuke viis, kuidas kõik tunneksid end hästi siin elades. Me peame lubama kahe samasoolise isiku abielu, sest ka nemad on täpselt samamoodi inimesed nagu kõik ülejäänud ja seega peavad nad ka saama vastavat kohtlemist.

Allikad:

https://www.err.ee/1609012283/ajalooline-otsus-eesti-seadustas-samasooliste-abielu

Lisa kommentaar