Artikkel

Mirtel Merila — Venemaa käitumist ei ole võimalik õigustada

Sõda Venemaa ja Ukraina vahel algas 2014. aastal. 2022. aasta 24. veebruaril alustas Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Venemaa on Ukrainas toime pannud nii sõjakuritegusid kui ka inimsusevastaseid kuritegusid, sealhulgas ka genostsiidi. Öeldakse, et kõigel on kaks poolt ja enne millelegi hinnagu andmist tuleks mõlemat poolt analüüsida. Nii peaks ka vaatama Venemaa ja Ukraina sõda, nii Venemaa kui ka Ukraina vaatepunktist. Kuid ükskõik kummalt poolelt vaadata, ei ole Venemaa käitumine mitte kuidagi õigustatud. Loomulikult ei pruugi kõik olla täpselt nii nagu ütlevad ukrainlased või täpselt nii nagu ütlevad venelased, kuid tuleb leida see tõde nende kahe poole vahel.

Sõjakuritegu on rahvusvahelise sõjaõiguse rikkumine sõja ajal. Venemaa on Ukrainas rünnanud erinevaid objekte ja hooneid, teades, et see võib põjustada kahju tsiviilisikutele. See on sõjaõiguse rikkumine ning Venemaa on süüdi sõjakuritegude läbiviimises. Putin väidab, et Venemaa alustas sissetungi, et kaitsata oma riiki ja Ukraina alad kuuluvad tegelikult Venemaale. Selline suhtumine ja käitumine viitab sellele, et Venemaa juhi mentaalne tervis ei ole kõige paremas seisus. Kuid see ei õigusta Vene sõdurite tegusid, kes neid kuritegusid toime panevad. Nende sõjakuritegude all kannatavad massiliselt nii Ukraina mehed, naised kui ka lapsed. Ukrainlased on kaotanud oma kodud ja pidanud oma riigist lahkuma, sest vastasel juhul ei oleks nad tõenäoliselt eluga pääsenud. On kurb näha, et ka praeguses maailmas on inimesi, kes arvavad, et sõja ja vägivallaga on võimalik probleeme lahendada ja oma tahtmist saada, kõige kurvem on veel see, et Ukrainas toimuv ei ole ainuke näide praegu toimuvatest sõdadest ja sõjakuritegudest. Ükskõik millised kuriteod, sealhulgas ka Venemaa sõjakuriteod Ukrainas, peavad saama karistatud.

Inimsusevastane kuritegu on ükskõik missugune tsiviilelanikkonna vastu suunatud mõrvamine, küüditamine, vägistamine ja muu inimsusevastane tegu, mis on toime pandud relvakonflikti ajal. Venemaa on pannud okupeeritud aladel, eelkõige Butša, Borodjanka, Hostomeli, Irpini ja Mariupoli linnas ning paljudes teistes Ukraina asulates, toime massiliselt julmusi tsiviilelanike vastu. Need seisnevad mõrvades, inimröövides, küüditamistes, vangistamistes, piinamistes, vägistamistes, samuti surnukehade rüvetamistes. On mitmeid juhtumeid, kus venelaste kätte sattunud ukrainlastest naisi on piinatud ja vägistatud. Butšas leiti lastesanatooriumi keldrist piinakamber, kus venelased olid Ukraina naisi ja lapsi piinanud. Väidetavalt on venelastest sõdurid vägistanud ka lapsi. Selline käitumine Venemaa poolt ei ole õigustatud ning peaks olema karistatud.

Venemaa toime pandud sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid Ukrainas on lugematu arv. Kahjuks see arv ainult kasvab ja kannatavad väga paljud inimesed. Ei ole vahet, kas on sõda või mitte, igasugused kuriteod peaks olema karistatud. Nii peaks olema karisatud ka Vene sõdurite kuriteod Ukrainas ja see karistus ei saa olla leebe.

Slava Ukraini!

Allikad:

https://et.wikipedia.org/wiki/But%C5%A1a_massim%C3%B5rv

https://elu24.postimees.ee/7514882/uro-vene-sodurid-on-ukrainas-vaidetavalt-vagistanud-ka-mehi-ja-poisse

Lisa kommentaar