Artikkel

Mis on monopol?

Harutame selle teema nüüd kompaktselt, kuid asjalikult sõlmest lahti!

Monopol on lisaks lauamängule ka laialt kasutatav majandustermin. Monopol majanduses viitab olukorrale, kus üks ettevõte või tootja kontrollib täielikult turgu. See tähendab, et turul puudub konkurents selles valdkonnas peaaegu täielikult, kuna üks ettevõte domineerib turgu. Esineda võib nii loomulikku monopoli kui ka monopolistlikku turgu. Monopolid võivad osutuda majanduses kahjulikeks, sest need võivad piirata tarbijate valikuvõimalusi ja viia hindade tõusuni, kuna ettevõttel puudub konkurents, mis sunniks teda hindu alandama. Monopolide kontrolli all hoidmiseks on Eestis vastu võetud Konkurentsiseadus. Heaks monopoli näiteks on Tallinna Vesi.

Loodetavasti saime selguse majja ja sõlme lahti!

Allikad

https://www.riigiteataja.ee/akt/782641 

https://www.investopedia.com/terms/m/monopoly.asp

Lisa kommentaar