Artikkel

Mis vahe on valimiskünnisel ja kvoodil?

Valimised on teadatuntud demokraatia pidupäev. Valimistega käib kaasas väga palju erinevaid termineid. Vaatame neist nüüd kahte: valimiskünnist ja valimiskvooti. Mis vahe on valimiskvoodil ja valimiskünnisel?

Kvoot

Et osutuda valituks, peab kanditaat koguma vähemalt niipalju hääli, nagu seadusest tulenevalt on kehtestatud. Seda häälte miinimumnormi nimetatakse kvoodiks.

Valimiskünnis

Valimiskünnis on võrdelises valimissüsteemis rakendatav reegel, mille kohaselt valitavasse kogusse (näiteks parlamenti) pääsevad ainult nende valimisnimekirjade kandidaadid, mille poolt anti vähemalt teatav osa hääli kas häälte üldarvust või koguarvust mingis valimisringkonnas. Eestis on valimiskünniseks Riigikogu valimistel 5%. See tähendab, et näiteks erakond Eestimaa Rohelised, kes said eelmistel Riigikogu valimistel 1% häältest parlamenti ei pääsenud.

Kasutatud allikad

https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/riigikogu-valimine/

https://et.wikipedia.org/wiki/Kvoot 

Lisa kommentaar