Artikkel

PAREMPOOLSUS VS VASAKPOOLSUS

Harutame selle teema nüüd kompaktselt, kuid asjalikult lahti! 

Parem- ja vasakpoolsus on mõlemad spektri kaks erinevat otsa, mille alla kuuluvad erinevad ideoloogiad ning mõlemat iseloomustavad mingid põhimõtted. Mööda seda spektrit saab liikuda, nagu ka näiteks konservatismi ja liberalismi käsitledes. Miks öeldakse kellegi kohta paremäärmuslane ja teiste kohta vasakäärmuslane? Kas mõni ideoloogia võib nende vahel ka olla?

Parempoolsus koondab endas muuhulgas ideoloogiaid nagu konservatism, monarhism, natsionalism jt. Parempoolsus toetab vana säilitamist ning aktsepteerimist, et inimesed on erinevad ja ei saa kunagi olla päris võrdsed. Lisaks toetavad parempoolsed vabaturumajandust ja seda, et riik sekkuks inimeste ellu võimalikult vähe või üldse mitte. Parempoolsed ei usu ka kõrgetesse riigipoolsetesse toetustesse.

Olgu mainitud, et siin on samuti tegemist terminitega, mis aitavad määrata mingeid definitsioone ja suundi, kuid mis on ajas muutuvad. Samuti ei ole tihtipeale ükski partei karmilt ainult vasak- või parempoolsuse eest seisja, vaid võtab enamuse omadusi ühelt poolt, aga mõned põhimõtted teiselt poolt. Mõni erakond võib võtta omadusi nii ühelt kui ka teiselt poolt ja olla nende kahe vahel, st tsentristlik partei. 

Vasakpoolsus koondab endas ideoloogiaid nagu sotsialism, sotsiaaldemokraatia, kommunism ja anarhism. Vasakpoolsed usuvad, et riik peaks sekkuma inimeste eludesse nii palju kui võimalik, samuti pole nende jaoks probleem riigi sekkumine majandusse, sest siis on võimalik rikkust võrdsemalt jagada. Inimesed on nende silmis võrdsed ja inimeste heaolu on number üks, seetõttu soovivad nad ka suuremaid rahalisi toetuseid kodanikele. 

Loodetavasti saime selguse majja ja sõlme lahti!😎

Lisa kommentaar