Saada meile oma artikkel

Mida me ühest artiklist otsime?

Artiklite saatmiseks kasuta “Saada oma artikkel” nuppu/lehte. Kui soovid suunata meid mõne teema poole, aga ise kirjutada ei saa, kasuta “Sul on idee?” lehte.

Kõik Infosõlm Meedias avaldatud artriklid peavad peegeldama meie väärtuseid. Artiklit kirjutades pea meeles:

1. Ole kättesaadav, lihtsusta oma mõtteviisi

See ei ole ülikooli bakatöö. Tahame olla arusaadavad nendele noortele, kes välispoliitikast väga palju ei tea ning sinu keelekasutus võiks seda peegeldada. See on ka põhjus, miks me teeme oma stiilijuhised nii lihtsaks kui võimalik, andes ka sulle võimaluse särada!

2. Kontrolli oma fakte

Faktikontroll, faktikontroll, faktikontoll! Vaatamata sellele, et see on sinu kohustus kontrollida (ja viidata) kõike fakte, meie kontrollime need veel teist ja kolmandat korda üle.

3. Jälgi trende & ajalugu

Me tahame olla päevakajalised, aga ka alati meeles pidada ajaloolist tausta – keegi ei taha lugeda kümme aasta tagasi toimunud sündmusest, kui sa ei too juurde uut ja sensatsioonilist vaatenurka. Vii erinevad sündmused ja trendid teistele noortele lähemale ja mõtle sellele, kuidas teha see teema kõnetavaks. Ära muretse, kui su analüüs sisaldab ajaloolisi näiteid või sündmuste kirjeldust – peaasi, et sa näitad, miks see teema on tänasel päeval oluline!

Kuidas peab artikkel välja nägema?

 • Tähemärkide piirarv sõltub teksti liigist (vaata all)
 • Köitev pealkiri!
 • Saad kasutada järgnevat struktuuri:
  • Sissejuhatus (1 lõik) – Mis on sinu artikli peamine mõte?
  • Peamine osa (2-3 lõiku) – peamised mõtted lahtikirjutatud
  • Kokkuvõte (1 lõik) – Tee järeldused
  • Kirjutades sissejuhatust ja kokkuvõtet mõtle selle peale – kas lugeja saab sinu loo mõttest aru, kui loeb ainult sissejuhatust ja kokkuvõtet?
 • Viidates kasuta joonealuseid märkuseid – viiteid kasuta, kui mainid statistikat, tsiteerid kedagi või kasutad pilte.
 • Ehkki teksti vormistus muutub, kui me väljastame selle veebilehel, siis palun kasuta vormistades Times New Roman fonti suurusega 12, rööpjoondusega, Wordi dokumendis.

Teksti liigid

Infosõlm ABC (kuni 2,000 tähemärki; u. 300 sõna)

Panid tähele, et paljud noored ei saa mõnest välispoliitikaga seotud terminist aru? Nt tuumaheidutus, realism välispoliitikas või vastastikune garanteeritud häving? Infosõlm ABC on lühike (u. 200 sõna pikk) ja erapooletu tekst, mille eesmärgiks on seletada keerulist definitsiooni lihtsate sõnadega. Infosõlm ABC võib olla kasulik ühiskonnaõpetuse tunniks ettevalmistamiseks või taustaks keeruliste välispoliitiliste artiklite lugemisele. Saate luua ka riikide positsioonipabereid, kus saab selgitada seisukohti.

Jooksvate sündmuste analüüs (kuni 5,000 tähemärki; u. 1,000 sõna)

See on Infosõlm Meedia peamine teksti liik. Panid tähele, et noored soovivad rohkem mõnest välispoliitilisest teemast kuulda? Harutame selle sõlmest lahti! Siin seletame keerulised välispoliitilised sündmused lihtsate sõnadega. Miks Venemaa ründas Ukrainat? Kuidas USA vahevalimised mõjutavad selle välispoliitikat? Need on teemad, mida otsime, aga näidake meile veel, millest üldmeedias puudu on. 

Ajalooliste sündmuste analüüs (kuni 5,000 tähemärki; u. 1,000 sõna)

Ehkki me proovime olla nii päevakajalised, kui võimalik, teame, et ajaloota poleks välispoliitikat olemas. Soovid selgitada, kuidas mõni ajalooline sündmus või kokkulepe mõjutab tänaseid sündmusi? Siis see teksti liik on sinu jaoks. Näiteks, kuidas 1994. aasta Budapesti kokkulepe mõjutas Venemaa ja Ukraina vahelisi suhteid? Spoiler: mõjutas väga paljuski!

Uurimisartiklid, teadustöö (kuni 15,000 tähemärki; u. 3,000 sõna)

Ehkki uurimisartiklid ei ole meie põhifookuseks, on nad alati teretulnud. Pea meeles, et uurimisartiklitel on rangemad vormindus-, struktuuri- ja sisureglid. Lähtume ülikoolides ettekirjutatud vormingu- ja struktuurireeglitest. 

Muu

On sul mõni muu kirjutis, mis ülalmainitud liikidega ei sobi? Pole hullu! Saada ikka see meile ja arutame koos, kuidas see võiks Infosõlme sobituda.

 

NB: ehkki me soovime olla platform, kuhu koondame noored erinevate poliitiliste seisukohtadega, me ei tolereeri rassismi, ksenofoobiat, homofoobiat ja seksismi. Kõik argumendid peavad olema hästi põhjendatud ning põhinema faktidele ja statistikale.

 • Write your article here
 •