Artikkel

Sirelin Hermaste – Novembrikuu kokkuvõte

1. Ukraina sõda

Kõige suuremad probleemid on ukrainlastel endiselt põhjas ja kagus; mujal on vene okupantide surve küll tugev, kuid ukrainlaste kaitse on suures plaanis vastu pidanud. Võimalikud massiivsed rünnakud droonide/rakettidega õhust kujutavad endast tõsist väljakutset talvekuudel kogu riigile. Massiivne rünnak Kiievile iraani päritolu droonidega tekitas ilmselt rohkem psühholoogilist kui materiaalset kahju. Kannatada sai ka neli tsiviilisikut, kuid ükski haiglaravi ei vajanud. Vene okupandid lasid öö jooksul ka ühe tiibraketi, kuid see lendas lõuna kandis, kus see ka alla lasti. On arvatud, et need üksikud tiibraketid on mõeldud teatud tüüpi õhukaitse kaardistamiseks, mitte päriselt sihtmärgi tabamiseks. Droonide parve kasutatakse seevastu õhukaitse ülekoormamiseks. Esialgu tundub, et sellega pealinna piirkonnas hakkama ei saadud, aga järjepidevalt ja tõusvas joones selliste rünnakute korraldamisel ei saa keegi garantiid anda. Üsna võimalik on, et vene okupandid on kogunud ka mingil suuremal hulgal enda toodetud tiibrakette ja pärast droonidega katsetamist tehakse suurem raketirünnak mõnele Ukraina linnale. Talv tuleb keeruline nii rindel kui ka tagalas Venemaa jätkuvate õhurünnakute tõttu. Venemaa tegutseb sõjaroimarlikult sama moodi, nagu Holodomori päevil tegutses Stalin.

2. EXPO 2030

Expo on mitmes riigis ebaregulaarselt toimuv näitus, kus paljud riigid tutvustavad oma kultuuri ja vaatamisväärsusi. Saudi Araabia saab EXPO 2030 maailmanäituse võõrustajariigiks pärast seda, kui hääletamisel jäid Lähis-Ida riigile alla Itaalia ja Lõuna-Korea. Ar-Riyadi võimud lubasid enne oma võitu kulutada ürituse korraldamiseks peaaegu kaheksa miljardit dollarit. Saudi Araabia soovis kaua meelitada riiki mõnd rahvusvahelise haardega üritust, et laiendada enda globaalset mõju. Kuningriik on muutumas piirkondlikuks finantskeskuseks ja püüab meelitada turiste. Tegemist on esimese korraga 20 aasta jooksul, kui maailmanäituse võõrustaja selgub juba esimeses voorus. Saudi Araabia välisminister ütles ajakirjanikele, et tema riik oli edukas, sest see suutis kuulata partnereid ning sai aru nende ootustest EXPO-le. EXPO 2030 hakkab olema teine maailmanäitus 10 aasta jooksul, mis toimub Lähis-Idas. 2020. aastal võõrustasid EXPO 2030 maailmanäitust Araabia Ühendemiraadid. Järgmine maailmanäitus EXPO 2025 leiab aset Jaapani linnas Osakas.

3. Ekspeditsioonivägi hakkab Põhja-Euroopa merealust taristut kaitsma

Ühendekspeditsioonivägi hakkab Põhja-Euroopa merealust taristut kaitsma ning Läänemerel hakkavad patrullima liitlaste sõjalaevad. Rootsi kaitseminister rääkis, et see puudutab mereseiret, kus siis umbes 20 sõjalaeva patrullivad Läänemerel, aga ka Põhja-Atlandil, et võtta arvesse julgeolekuolukorda ning kaitsta paremini veealust kriitilist taristut. Jonsoni sõnul saadab viimane liitlaste otsus sõnumi ka Venemaale. Läänemere piirkonda panustavad Eesti, Soome, Läti, Leedu, Rootsi ja Suurbritannia oma erinevate võimetega, mille hulka kuuluvad patrull-laevad,  merepatrull-lennukid, helikopterid ja miinijahtijad. Ühendekspeditsioonivägi on Suurbritannia juhitav koalitsioon, kuhu lisaks kuuluvad Eesti, Holland, Läti, Leedu, Rootsi jne. Koalitsiooni fookusala on Läänemere piirkond, Kaug-Põhi ja Põhja-Atlandi piirkond.

4. Uus-Meremaa uue valitsuse lubadused

Uus-Meremaal esmaspäeval ametisse astunud konservatiivne valitsus lubas tühistada eelmise valitsuse kehtestatud karmi suitsetamiskeelu. Lisaks kavatsetakse lubada uusi nafta- ja gaasiarendusi. Uus riigi peaminister Christopher Luxon ütles, et ta peamine ülesanne on majanduse seisu parandamine, mille alla kuulub ennekõike riigirahanduse korda seadmine. Selle poole hakatakse püüdlema pöörates tagasi eelmise valitsuse riigi tulusid vähendavaid meetmed nagu suitsetamiskeeld ning uute fossiilkütuste arenduste rajamise keeld. Uus-Meremaast pidi saama esimene riik maailmas, kus teatud sünniaastaga inimestele keelataks üldse kogu eluks suitsetada. See piirang ei hakka aga Uus-Meremaal kunagi kehtima, sest uue valitsuse sõnul kaotaks riigieelarve iga aasta umbes ühe miljardi. Riigi uus rahandusminister ütles, et suitsetamiskeelust loobumise peamiseks põhjuseks oli aga kartus, et keeld tekitaks ainult musta turgu tubakatoodete järele. Uus valitsus kaalub samuti Uus-Meremaa keskpanga mandaadi piiramist. Praegu võtab keskpank rahapoliitika määramisel arvesse nii inflatsiooni kui töötuse määra. Valitsus sooviks, et mandaat piirduks ainult inflatsiooni ohjeldamisega.

5. Kliimakonverents COP28

Igaaastane kliimakonverents toimub ka sellel aastal novembri lõpust detsembri keskpaigani. COP28 on osapoolte konverentsi 28. istungjärk. COP toimub igal aastal, et arutada ja leida lahendusi kliimamuutustele. Selle aastase konverentsi teemaks on süsinikuvaba ja vastupidav maailm. Konverentsi peakorraldaja on Araabia Ühendemiraadid ning konverents ise toimub Expo City’s, Dubais. Sinna oodatakse kokku arutama kliimamuutuste teemal üle 70 000 inimese. Tänavune teema rõhutab tähtsust võtta meetmeid kliimamuutuste mõju vähendamiseks ning suurendada meie ühiskonna kohanemisvõimet muutuste suhtes.

Konverentsil keskendutakse järgmistele valdkondadele:

  1. Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine: Riigid arutavad meetmeid, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, sealhulgas läbi rohelise energia kasutamise, säästliku transpordi edendamise ja energiatõhususe suurendamise.
  2. Kliimapoliitika ja lepingud: COP28 konverentsil hinnatakse varasemate kliimapoliitikate või lepingute rakendamist ning arutatakse uute kokkulepete sõlmimist kliimamuutuste vastase võitluse ja kohanemise edendamiseks.
  3. Ressursside ja kohanemise toetamine 

6. Esimene naftavaba lend üle Atlandi ookeani

Teisipäeval, 5. detsebril sõidab Suurbritanniast USA-sse reisilennuk, mis kasutab ainult taastuvallikatest saadud kütust. Londoni lennujaamast stardib New Yorki lennufirma Virgin Atlantic lennuk Boeing 787. Lennuk kasutab taastuvallikatest valmistatud lennukikütust. Sellist kütust valmistatakse nii taimedest, tselluloosist, tahketest olmejäätmetest kui ka kasutatud toiduõlist. Kütuseks kasutati maisitooteid ja jääkrasvu. Briti võimud kiitsid selle lennu heaks novembri alguses. Projektis osalevad mitmed ettevõtted, nagu mootoritootja Rolls-Royce ja energiafirma BP, vahendas BBC. Virgin Atlantic tahab lennuga tõestada, et fossiilkütuseid saab asendada taastuvallikatest valmistatud kütustega. Lennufirmad suurendavad SAF-i kasutamist, kuna tahavad vähendada lendamisest tulenevat süsinikdioksiidi heitkogust. SAF-i ei toodeta aga veel piisavalt. Selliste kütuste laialdasem kasutamine tähendaks, et lennuettevõtjate kasvavad kulud peaksid kinni maksma tarbijad.

Allikad:

https://www.err.ee/1609178374/teisipaeval-toimub-esimene-naftavaba-lend-ule-atlandi ookeani

https://www.err.ee/1609178524/uus-meremaa-uus-valitsus-tuhistab-riigi-suitsetamiskeelu

https://www.err.ee/1609178809/uhendekspeditsioonivagi-hakkab-pohja-euroopa-merealust-taristut-kaitsma

https://www.err.ee/1609178848/expo-2030-toimub-saudi-araabias

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_United_Nations_Climate_Change_Conference

https://et.wikipedia.org/wiki/Maailman%C3%A4itus

Lisa kommentaar