Artikkel

SOTSIALISM VS KAPITALISM

Harutame selle teema nüüd kompaktselt, kuid asjalikult lahti! 

Sotsialism ja kapitalism ei ole päris vastandid, teravamalt vastanduvad kommunism ja kapitalism, aga kommunism eksisteerib praegu 5 riigis. Need on Hiina, Kuuba, Laos, Põhja-Korea ja Vietnam. Seega tasub võrdluses kõrvutada sotsialismi ja kapitalismi, kuna need on rohkem päevakorras.

Sotsialism on vasakpoolne ideoloogia, mille eesmärgiks on riigi suur osalus majandustegevuses. Mida enam riik kontrollib ettevõtlust ja inimeste elu, seda enam sotsialistlik on riik. Sellises riigis on riigil rohkem omandit, maksud on kõrgemad ning püüeldakse võrdsuse poole. Sotsialism toetab kõrgemaid toetuseid ja rohket maksustamist. Tänapäeval on sotsialismi levinuim vorm sellest välja arenenud sotsiaaldemokraatia, mis ei ole nii äärmmuslik, soosib demokraatiat, sotsiaalset õiglust ja võrdsust, riiki sekkumist majandusse (stabiliseerimiseks). 

Kapitalism baseerub kasumi suurendamisel ja eraomandusel. Märksõnad, mis kapitalismi juurde käivad, on muuhulgas eraomand, turukonkurents, vaba kaubavahetus ja palgatöö. Kapitalismil on ka erinevaid vorme, nt tänapäeval on populaarseim segamajanduslik süsteem, kus vabaturumajandust tasakaalustav riigipoolne sekkumine seal, kus vaja. Kapitalismi toetavad reeglina parempoolsed erakonnad, kes taotlevad vähest riigi sekkumist ning majanduse isetoimivust. Kapitalistlikus süsteemis on ka iseloomulik ühiskonna jagunemine eliidiks ja töölisklassiks.

Loodetavasti saime selguse majja ja sõlme lahti!😎

Lisa kommentaar