Artikkel

Stenar Niinemets – Euroopa Parlamendi valimistel on oluline osaleda igal valimisõiguslikul kodanikul

Kahe tuhande kahekümne neljanda aasta suvel on toimumas järjekordsed valimised, seekord Euroopa Parlamendi valimised. Tihtilugu peetakse neid valimis justkui teisejärguliseks ning valimisaktiivsus neil valimistel on ajalooliselt olnud pigem madalam. Tegelikult on aga needki valimised nagu valimised reeglina ikka Eesti kontekstist väga olulised. Nende valimiste tagajärjel valitakse välja inimesed, kes lähevad Eestit Euroopa Parlamenti esindama. Miks peaks iga valimisõiguslik kodanik Euroopa parlamendi valimistel hääletama? Mis võimalused Euroopa parlamendiga seoses Eestile avanevad? Kuidas on Euroopa parlament seotud Eesti välispoliitikaga?

Euroopa Parlamendi valimistest osavõtmine on oluline, sest see on üks võimalus osaleda demokraatlikus otsustusprotsessis. Hääletamise kaudu saab iga kodanik väljendada enda eelistusi ja valida Eestist Euroopa Parlamenti Eesti inimeste jaoks kõige parema saadiku. Läbi valimiste saab iga valimisõiguslik kodanik suunata teatud mõttes Euroopa Liidu tulevikku. Nimelt osalevad Euroopa Parlamendi liikmed seadusandlikus otsustusprotsessis ning võtavad vastu otsuseid, mis mõjutavad kogu Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlamendil on oluline roll ka Euroopa Liidu integratsiooni ja solidaarsuse edendamisel. Valitud esindajad töötavad üle riigipiiride, et leida lahendusi ühistegevust vajavatele küsimustele ja tagada, et Euroopa riigid saaksid koos toimida.

Euroopa Parlament on tihedalt seotud ka Eesti välispoliitikaga. Nimelt kujundab Euroopa Liit üldisi välispoliitilisi seisukohti ja kehtestab näiteks ka sanktsioone.  Seda on väga hästi näha olnud ka Ukraina ja Venemaa konflikti taustal. Nimelt on Euroopa Liit kõikide enda institutsioonidega püsinud ühtsena Ukraina taga.

Seega on Euroopa Parlamendi valimistel osalemine väga oluline! Mingem kõik 2024. aasta suvel valima! Kui meie ise ei vali, valivad teised meie eest!

Lisa kommentaar