Artikkel

Stenar Niinemets – Keda abieluvõrdsus eelkõige mõjutab?

Tänapäeval on omistatud inimestele palju suuremaid õiguseid, kui nad omasid kakssada aastat tagasi – inimesed võivad valida ise oma usu ning poliitilise kuuluvuse, mis ei pruugi vastata nende perekonna omaga; nad saavad ise valida, kellega nad soovivad abielluda, ilma vanemate poolse sekkumiseta, ning ka naiste roll ühiskonnas on tõusnud meestega peaaegu võrdseks. Kuid üks õigus, mida inimesed viimase kahesaja aastaga pole mitmetes riikides saanud, on õigus abieluvõrdsusele. Kui vaadata ajaloos kahesajast aastast veelgi kaugemale, siis on tolerantsus samasooliste kooselu ning abielu osas langenud – Vana-Kreekas oli normaalne, et mehel oli meessoost armastatu, kuid 21. sajandil vaatavad teatud ühiskonnaliikmed endiselt sellele viltu. Tänapäeval on abieluvõrdsusest saanud kirglik väitlusteema, kus inimeste seisukohti mõjutavad paljud tegurid – nende usk, poliitiline kuuluvus, ajalugu ning traditsioonid. Kuid keda tegelikult abieluvõrdsus eelkõige mõjutab?

Abieluvõrdsus mõjutab samasoolisi paare. Praegusel momendil ei saa Eestis samasoolised paarid abielluda. Samas pakuks abieluvõrdsus samasoolistele paaridele võimaluse oma armastust legaalselt dokumenteerida, mis laiendaks neile abielust tulenevat turvatunnet ning aitaks saavutada ka võrdväärsustunde mehest ja naisest koosneva paarisuhtega.  Kuigi Robert Bunder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik, väidab meedias, et tema turvatunne väheneb abieluvõrdsuse tekkimisega, siis ei suuda ta realistlikult hinnata, millisel määral abieluvõrdsus tõstaks samasooliste paaride turvatunnet. Abielu pakub lisaks vaimsele turvatundele ka varalist kindlust, kindlaks määratud pärimissuhteid, hooludusõiguse norme ning palju muud. Parim viis, kuidas samasoolised paarid saavad oma turvatunnet suurendada, on läbi kooselulepingu. Kuid erinevalt abielust, ei reguleeri kooseluleping vara jagamist ega ka lapse hooldusõiguse küsimust. Lisaks sellele, et samasoolised ei saa selle lepinguga osasid hüvesid, mida abielu pakub, siis näitab neile abiellumise keelamine, et riigi jaoks ei ole nende armastus ja suhe samaväärne mehe ja naise vahelise armastuse ning suhtega. See tekitab inimestes tunde, et nende riik ei väärtusta neid ning nad on vähem olulised kui teised ühiskonna liikmed. See alaväärsuse tunde vältimiseks ei julge inimesed aga oma seksuaalsust ei endale ega ka avalikult tunnistada, mis viib inimesed aga vaimse tervise häireteni nagu depressioon, sest nad peavad oma tegelikke tundeid pidevalt salgama. Samas kui riigis, kus kehtib abieluvõrdsus ei ole samasoolised paarid surutud teistest madalamale ning homoseksuaalid ei pea oma tõeliseid tundeid alla suruma. Abieluvõrdsuse vastaste peamised argumendid on seotud peamiselt väitedega, et see pole looduses naturaalne ning nende usk keelab selle. Samas ei arvesta nad faktiga, et homoseksuaalsust on tuvastatud üle 1500 loomaliigis. Ning kui loomad, kes lähtuvalt peamiselt oma instinktidest, praktiseerivad homoseksuaalsust, siis järelikult ei saa see olla ebaloomulik. Religiooni puhul on tähtis pidada silmas, et see, mida ning kellesse nad usuvad on igaühe personaalne valik. Kuid abielu ei ole enam ainult kindlale usule kehtiv norm – ka meie ilmalikus riigis on normaalne, et ateistlikud inimesed abielluvad ning ka lahutavad eelnimetatud hüvede pärast. Seega argument, et abieluvõrdsus riivab kellegi religioone ei ole adekvaatne

Abieluvõrdsus mõjutab riiki. Abieluvõrdsus jagab riigid suures pildid kahte – riigid, kus samasoolised inimesed saavad abielluda ning see on ühiskonna poolt aktsepteeritud ning riigid, kus abieluvõrdsus pole tagatud. Aga kui vaadata kaarti, siis on näha, et maailm on jagunenud ka geograafiliselt kaheks – ida, kus seisab oma hallis keelavuses Venemaa, ja lääs, kus Ameerika Ühendriigid roosalt helgivad. Seega ei seisne abieluvõrdsus vaid selles, kas samasoolised saavad abielluda, vaid ka selles, kuhu Eesti oma väärtuste poolest soovib kuuluda. Seega oli Eesti otsus samasooliste abielu osas määrava tähtsusega, kuhu Eesti vaimselt kuulub. 

Allikad:

https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world

Lisa kommentaar