Artikkel

Stenar Niinemets – Maksutõusud Eestis on vältimatud

Peale viimaseid Riigikogu valimisi ja koalitsioonilepingu avaldamist on väga palju arutletud selle üle, kas maksutõus ja uued maksud, millest enne valimisi väga palju ei räägitud, olid õiglased ja õigustatud või mitte. Nimelt tõstetakse lähiaastatel nii käibe- kui ka tulumaksu ja plaanis on kehtestada ka automaks. Lisaks ootavad Eestit ees ka muud aktsiiside- ja maksumuudatused. Maksumuudatused tulid enamus eestlastele väga ootamatult ja seega on need meie rahva seas pälvinud ka osalise hukkamõistu. Samas on paljudele teada fakt, et Eesti riigieelarve on juba mitmeid aastaid miinustes ja selline puudujääk ei ole riigile pikas perspektiivis hea ja jätkusuutlik lahendus. Maksumuudatused on aga hädavajalikud, et kindlustada Eesti riiklik julgeolek, suunata inimesi paremale elujärjele ning tagada elamisväärne elu ka praegustele Eesti noortele. Maksude tõstmine pole kunagi populaarne otsus ja seda kasutatakse vaid hädavajadusel, kui teisi alternatiive ei ole. Siit tekib ka küsimus, kas maksude tõstmine Eestis praeguses kriisiolukorras oli põhjendatud ja vajalik või mitte.

Maksutõus on õigustatud, kuna need aitavad tagada Eesti julgeolekut. Enamik tulusid, mis maksutõusudest laekub, lubatakse kasutada just julgeolekukulutuste suurendamiseks ja see on Eestile hädavajalik. Me elame olukorras, kus meie naaberriigiks on paariariik Venemaa ja valitsus peab tegema kõik selleks, et Eesti Vabariik oleks olemas ka saja ja ka tuhande aasta pärast. Selge on see, et Eesti julgeolekusektor vajab raha kiiresti juurde. Julgeoleku otsused tuleb ära teha kiiresti, sest nende otsuste täideviimine on küllaltki ajamahukas protsess. Üks kiiremaid raha juurde saamise viise ongi aga just maksumuudatused ja kuna kaalul on Eesti julgeolek ja vaba Eesti Vabariik on need kindlasti ka õigustatud. See elimineerib tegelikkuses ka fakti, et maksumuudatustest ei räägitud. Reformierakonna kampaania oli enamjaolt üles ehitatud just nimelt julgeolekule ja selle tugevdamisele ja nüüd neid lubadusi tegelikkuses ka ju valitsuses ellu viima hakatakse.

Maksumuudatused Eestis on vajalikud suunamaks inimesi paremale elujärjele. Heaks näiteks on alkoholiaktsiisi tõstmise lubamine. Aktsiisi tõstmisel on otsene mõju sellele, et inimesed vähem alkoholi tarbiksid ja seeläbi tagatakse Eestis ka tervislikum ning turvalisem elukeskkond. Ka automaks tänapäeva Eestis on hädavajalik. Eesti on üks vähestest Euroopa Liidu riikidest, kus automaksu ei ole. See ei ole tänapäeval aga järjepidev ja keskkonnasäästlik suund. Automaks paneb inimesi rohkem mõtlema sellele, kas nad ka tegelikkuses seda autot vajavad ja see aitab Eestit viia puhtama elukeskkonna poole, mis omakorda aitab pidurdada ka kliimasoojenemist. Muidugi oleks ideaalne elukeskkond see, kus inimesed ilma riigi sekkumiseta suudaksid ise need positiivsed otsused vastu võtta, et enam nii palju alkoholi ei tarvitataks ja üleliigseid autosid ei omataks, kuid kahjuks me näeme, et päris nii see ei tööta ja seetõttu ongi riigi sekkumine siin olukorras õigustatud.

Tänased maksumuudatused Eestis on vajalikud, et tagada elamisväärne elu ka praegusele noorele põlvkonnale. Maksumuudatuste üle protestivad eelkõige vanemapoolsed inimesed ja poliitikud, kes tahavad, et neil praegu ideaalne ja kerge elu oleks, kuid kes ei mõtle sellele, et praegu riigi poolt võetud laenud maksavad tulevikus kinni nende lapsed ja meie lapselapsed. Ükskord jõuab lõpuks kätte ka tasumise tund, kus võlgu tuleb hakata suurtes osades tagasi maksma. Selleks, et tagada tulevikus inimestele võimalikult väike maksukoormus tuleb probleemidega tegelema hakata koheselt. Pole mõtet probleemi edasi lükata, vaid koheselt tuleb otsima hakata sisulisi lahendusi. Sisulisi lahendusi tuleks siinkohal ka tervitada, mitte taunida. Julgeid otsuseid tuleks kiita, mitte maha laita. Selline tegevus mõjub kokkuvõttes halvasti kogu Eesti poliitkultuurile, mis meil ka juba praegu väga heal tasemel ei ole.

Tänased maksumuudatused on hädavajalikud, sest Eestil ei ole hetkeolukorras muid toimivaid alternatiive. Koalitsioonierakonnad püüdsid eelarve korrastamisega maksutõuse vältida, kuid reaalsus oli see, et sellest ainuüksi ei piisa. Eesti on justkui sundolukorras, kus meil on ainult üks õige tee, mida valida ja toetada. Meie riik on liiga kaua üle oma võimete elanud. Vahepealsed valitsused on meid valitsenud põhimõttel, et kui raha on puudu siis laename, aga pärast vassime ja valetame. Makustõus pole kunagi populaarne teema, kuid erakondi, kes neid raskeid otsuseid vastu võtavad tuleb kiita, sest probleemi sisuline lahendamine on alati tervitatav. 

Maksude tõstmine on kindlasti õigustatud. Argument, et sellest enne valimis ei räägitud tegelikkuses ju ei päde.  Nimelt, nende valimiste põhiteema mitmete erakondade jaoks oligi just julgeolek ja seega on arusaadav, et valimiskampaania ajal keskendutaksegi eelkõige just sellele teemale. Nendel valimistel oli kaalul Eesti julgeolek. Valimistega otsustati, kas Eestit hakkavad juhtima populistid, kes meie tänasest Eestis ja headest liitlassuhetest ei hooli või erakonnad, kes ka tegelikult tahavad Eesti elu ja julgeolekut edendada. Need erakonnad pidid tegema kõik selleks, et just nemad võimule saaksid, sest vastasel juhul ei oleks Eesti enam olnud see Eesti, kus kõigi kodanike õigused oleksid tagatud. Kui uued koalitsioonierakonnad eesotsas Reformierakonnaga oleks enne valimisi hakanud rääkima maksutõusust, oleks nende toetus hüppeliselt vähenenud. See oleks aga tähendanud, et võimule oleks saanud populistid, kes ei hooli ei Euroopa Liidust ega ka headest liitlassuhetest ja on seega tõsine oht Eesti julgeolekule. Eesti poliitiline kultuur pole jõudnud sinna punkti, kus ausust hinnatakse ja seega ei jäänudki koalitsioonierakondadel muud üle kui maksutõusust sisuliselt vaikida. Siiski, kuna nüüdseks on ilusti ära põhjendatud, miks maksumuudatused on vajalikud, on koalitsioonierakondadel täielik moraalne õigustus need maksumuudatused, mis koalitsioonilepingus seisavad ka ellu viia.

Muidugi oleks mitmeid asju saanud teha ka teistmoodi ja paremini. Esiteks tuleks eesti poliitkultuuri muuta selliselt, et kõikidest plaanitavatest muudatustest enne valimisi ka räägitakse. Lisaks peavad ka kõik valijad aru saama, et kõik valimislubadused vajavad täide viimiseks raha ja ka praegune opositsioon, kes maksumuudatusi kritiseerib, oleks tegelikkuses pidanud makse tõstma või siis jätkama üle enda võimete elamist. Eesti poliitkultuur on hetkel enda madalpunktis, kuid loodetavasti suudavad noored poliitikud poliitkultuuri taas parandada. Lisaks tuleb ka enda väljaütlemistes olla ettevaatlik. Kaja Kallas, kes ütles eelmise valitsuse Riigikogu infotunnis, et maksud ei tõuse, oleks võinud selle lause ütlemata jätta ja ta elu oleks praegu palju rahulikum. Muidugi oli see öeldud eelmises valitsuses, kuid kahjuks paljud tänapäeva inimesed on lihtsasti manipuleeritavad ja jäävad propagantistide juttu uskuma.

Maksumuudatused kriisiajal on valitsuse poolt julge ja samas ka hädavajalik otsus. Tuleb mõista, et riik ei saa pikalt üle oma võimete elada ja ükshetk jõuab kätte ka tasumise tund. Maksumuudatused aitavad inimesi suunata positiivsemale elule ja tagavad ka praegustele noortele tulevikus elamisväärse elu. Maksumuudatused on tehtud raske südamega, kuid oluline on aru saada nende olulisusest. Ilma maksumuudatusteta poleks riik niikuinii enam pikalt hakkama saanud, küll aga oleks võinud sellest ka enne valimisi natukenegi rääkida.

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar