Artikkel

Stenar Niinemets – Miks on Eesti osalemine Euroopa Liidu ja NATO töös oluline?

Eesti on mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Eesti välispoliitilist seisukohta iseloomustab väga hästi ka Kaja Kallase öeldu, et mitte kunagi enam üksi. 2004 aasta oli Eesti jaoks märgiline. Me suutsime võimaluste akna väga hästi ära kasutada ja liitusime 2004. aasta jooksul nii Euroopa Liidu kui ka NATOga. Miks on Eesti osalemine Euroopa Liidu ja NATO töös oluline?

Eesti osalemine Euroopa Liidu töös on oluline mitmel põhjusel. See võimaldab Eestil olla osa ühtsest majandusruumist, mis soodustab kaubandust ja investeeringuid. Lisaks pakub ELi liikmelisus julgeolekut, koostööd kriiside lahendamisel ning võimalust osaleda otsuste tegemises Euroopa tasandil, tagades Eesti huvide esindatuse.

Eesti osalemine NATO töös on meie julgeolekupoliitika vaatepunktist vaadatuna samuti asendamatu. NATO töö osalemine on otseselt seotud meie julgeolekupoliitikaga. Tänu NATOle omab Eesti heidutust, mis aitab igasuguseid agressioone meie vastu väga effektiivselt ära hoida.

Kokkuvõttes on oluline, et Eesti ka tulevikus rahvusvaheliste organisatsioonide tööst aktiivselt osa võtaks. Need aitavad meile tagada nii tugevad majandussuhted kui ka julgeolekupoliitika seisukohast olulise heidutus- ja kaitsevõime ning aitavad meil koos liitlastega ühiselt ja effektiivselt agressoritele vastu astuda.

Mitte kunagi enam üksi!

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar