ArtikkelUncategorized

Stenar Niinemets – Miks on eestikeelsele haridusele üleminek hädavajalik?

Seoses Venemaa invasiooniga Ukrainasse tõusis taas päevakorda nii venekeelsete koolide jätkusuutlikkuse kui ka nende kaotamise küsimus. Antud arutelu tekitas nii riigis kui ühiskonnas pidevalt pingeid, sest selles vastandusid omavahel kaks suurt leeri. Ühelt poolt soovisid osad eestlased ja venelased venekeelsete koolide reformimist või nende kaotamist, teiselt poolt soovisid osad elanikud nende koolide säilitamist.  Mõlemal osapoolel on antud olukorras enda põhimõtte kaitsmiseks ka mõjuvaid põhjuseid. Antud probleemi lahendamiseks oli ühiskonnal ja valitsusel kaks peamist võimalust. Esimene võimalus oli venekeelsete koolide reformimine, teine aga nende kaotamine. Nüüdseks on otsus tehtud ja eestikeelsele haridusele üleminek toimub juba lähiajal.

Peamine probleem venekeelsetes koolides on see, et sealse venekeelse hariduse tõttu ei sulandu osad sealsed õpilased ühiskonda. Näiteks jääb neile kaugeks eesti kultuur ja samuti ei oska nad ka suhtlustasandil korralikult eesti keelt kõneleda. Eesti keele õpetamine vene koolides on olnud halval tasemel juba aastakümneid. Lisaks suhtlevad sealsed õpilased pigem omavahel vene keeles ja seega jäävad nad ka ühiskonnas natuke tõrjutule positsioonile, sest venelasi ei ela Eestis nii palju kui eestlasi. Eesti keele mitteoskamine on väga suur probleem, sest see tekitab raskusi ka näiteks tulevikus tööturul hakkamasaamisega. 

Teine väga suur probleem venekeelsete koolidega on sealne infosulg ja teistsugused uskumused. Infosulg on peamiselt põhjustatud noore õpilase perekonna uskumustest, kuid seda võivad võimendada ka osad venemeelsed õpetajad. Näiteks saavad mõned vene noored ka praegusest Venemaa invasioonist Ukrainasse teistmoodi aru. Mul on nendest lastest kahju, sest enamasti pole nad saanud endale ise seda kooli valida. Samuti tekitab inimeste pidev väära infoga manipuleerimine tihti olukorra, kus inimesed hakkavadki igasuguseid rumalusi otsima. Inimesed kes vaatavad Venemaalt pärinevaid kanaleid jäävadki sealseid absurdseid teooriaid uskuma.

Venekeelsetest koolidest mitteloobumine või nende mittereformimine oleks olnud väga ohtlik ka Eesti julgeolekule. Venekeelseid koole pole suudetud täielikult desovetiseerida ja seega on kooli kogukonnas minu tuttavate sõnul arvestataval hulgal inimesi, kes toetavad diktaatorit Vladimir Putinit. Me ei saa kindlad olla, et need inimesed päriselt soovivad Eesti iseseisvust. Samuti ei saa me kindlad olla, et nad sõja ajal toetaksi Eestit aga mitte hoopis Venemaad nagu juhtus ka Ukraina venemeelsetes obastites.

Vaadates olukorda korra venekeelsete koolide pooldajate vaatepunktis,t saan ma ka neist natukene aru. Nemad tunnetavad praegust olukorda kui eestlaste rünnakut nende vastu. Olukorda võimendab ka väärinfo, mida paljud venelased kahjuks Venemaalt pärinevatest telekanalitest hangivad. Samuti kardavad nad seda, et koolide kaotades kaob suur osa nende traditsioonidest. Lisaks ollakse minu meelest hirmul ka eestikeelse hariduse ees. 

Hea, et eestikeelsele haridusele ülemineku otsus nüüdseks tehtud on. Üleminek peab olema rahulik ja kestma piisavalt pika perioodi, et kõik osapooled jõuaksid uue keskkonnaga kohaneda. Eestikeelne haridus on see, mis aitab kogu Eesti rahvast siduda ja sellega kaasneb ka ühtne kultuuriruum ja samuti ka ühtsed traditsioonid. Eesti elu aitavad edenda ühtsed inimesed, kes pole omavahel lõhestunud ja keda ei sega suhtlemisel keelebarjäär.  Praegune süsteem venekeelsetes koolides tekitab ühiskonnas mitmeid probleeme ja on ohtlik ka Eesti julgeolekule.

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar