Artikkel

Stenar Niinemets – Pealkirjade ülepaisutatus ajakirjanduses on probleem

Ajakirjandus nõuab inimestelt ohtralt tähelepanu, et teenida kasumit. Seetõttu on ajakirjanikel tähtis luua hea pealkiri nende uudisloole. Pärast pealkirja peab ka sissejuhatus lugejas suuremat huvi tekitama. Kuid viimastel aastatel on pealkirjad liiga ülepaisutatud. Samuti on pahasti, kui pealkiri ei ole lugema kutsuv, kuigi tegu on kaaluka uudisega. Sissejuhatustega on tekkinud sarnane probleem.

Alustuseks mainiks, et liigselt ülespuhutud pealkirjadel või üleüldse uudistel on oma koht olemas. Selleks on meil kollane meedia, kuhu inimesed lähevad lugema meelelahutavaid lugusid. Usun, et kollase meedia nurk on kasulik, et eraldada lihtlabast tõsiseltvõetavast ajakirjandusest. Mistõttu võiks arvata, et pealkirjad, mis nii öelda kriiskavad tähelepanu järele, tegelikult ei ole probleem meie ajalehtedes. Aga sellised pealkirjad on hiljuti leidnud endale koha ka tõsiseltvõetavas ajakirjanduses. Näiteks kasutab lugu naise tätoveeringust rohkem ülivõrdeid, kui neid eesti keeles on olemas ning samal ajal jääb sellepärast tahaplaanile lugu riiklikest haridusprobleemidest.

Tõemeelsus kaob vähehaaval meie uudistest. Tihti tekib olukordi, et loed sissejuhatust ja lugu tundub huvitav ning tähtis. Lihtsalt pärast edasi lugedes avastada, et uudisel sisu reaalselt puudub. Sellise olukorra pidev juhtumine tekitab küsimusi lugejatele. Kas kõik uudised on sellised? Mida saab üldse enam pidada usaldusväärseteks? Kas ma tahan ikka lugeda ajakirjandust, mida sageli uskuda ei saa? Niisugused küsimused on ka mõistetavad. Rahval pole vaja seda, et neile valetatakse.

Veel leidub probleem ka ajakirjanikes, kes otsivad probleeme kohast, kus tegelikkuses olukord pole nii tõsine. Selline probleem oli meil viis aastat tagasi rahvuslooma valimise ajal, kes teemasse sobivana oli hunt. Draama tekitamiseks käidi lambakarjatajate juures, et saada emotsionaalseid sõnumeid sealt, miks hundid on kohutav valik. Seda nad ei leidnud kergelt, sest hunt oli ka nende meelest kena sümbol Eestile, viidates meie metsadele ja võsadele. Lõpuks küll leidsid sellise karjataja, sest murtud lammas on iga karjataja jaoks tohutu hingeline kaotus. See tegi väga silmapaistva uudise, aga see ei väljendanud üldarvamust, jälle levitades meedias vale arusaama. Selle probleemi puhul lahendati see kõikide osapoolte vahel ise ära, kus karjakasvatajate ühing ütles, et nad on ühiselt nõus hundi kui rahvusloomaga. Nii oli see isegi kasulik ka lambakarjatajatele lõpptulemuses, sest nii said ka nemad rohkem teadvustust riigi ja rahva poolt.

Seesuguse situatsiooni lihtsaks vastuseks sobiks sama muinasjutu lõpp. Nagu lubas poiss, et ta lõpetab valetamise, võiks ka ajakirjandus lõpetada pealkirjade ja sissejuhatuste ülepaisutamise. Kui oma pealkirjade poolest kurikuulus CNN lubas vähendada liialdamist oma uudistes, siis on ka ülejäänud ajalehereporteritel lootust saada sarnaseks poisiga, kes enam ei valeta. Lisaks veel mainiks, et muidugi on ajakirjanikke, kes püsisid ja püsivad tõemeelsetena ja hoidsid lugejaid huvitatuna oma kirjakunstiga. Aga praegu on nad vähemuses, mis on hiiglaslik tragöödia ajakirjanduses. Kuid ma loodan, et tuleb ka meie muinasjutu lõpp, kus taas on uudised usaldusväärsed.

Väga üleliialdatud uudiste pealkirjad ja sissejuhatused sobivad kollasesse meediasse. Nende kasutamine tänapäeva tõsiseltvõetavates artiklites ning muus on probleem. Seetõttu kaotavad uudised enda usaldusväärsuse. Veel otsitakse probleeme uudiste jaoks, kuigi probleemi päriselt pole ja uudis sellest ei ole vajalik. Lihtne lahendus sellele on kaotada uudiste ülepaisutatus ja naasta lugejate tõesele informeerimisele. Tuleks kinni hoida teatud moraalide ja eetika reeglitest ühiskonnas.

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar