ArtikkelUncategorized

Stenar Niinemets — Propagandast ja valeuudistest

Viimasel ajal on väga palju kõneletud nii väärinformatsioonist kui ka propagandast. Seda eriti meie idanaabri tõttu. Mis need mõisted tähendavad ja mis on nende kahe termini erinevus?

Propaganda on kommunikatsiooni liik, mille eesmärk on mõjutada avalikku arvamust propagandistile vajalikul viisil. Propaganda on eelkõige iseloomulik meittedemokraatlikele riikidele. Seda käsitletakse sageli negatiivse ja manipulatiivse tegevusena. Propaganda eesmärk on informatsiooni edastada süstemaatiliselt ja sihipäraselt. Näiteks näidatakse iga päev televisioonis ühte ja sama arvamust ja lõpuks jääbki inimene seda uskuma.

Väärinfo seevastu on vale või ebatäpne informatsioon, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse enamasti majandusliku kasu eesmärgil või avalikkuse ettekavatsetud petmiseks. Väärinfo võib levida ka täiesti ettekavatsemata. Samas võidakse väärinformatsiooni levitada ka teadlikult. Väärinformatsioon moonutab avalikku arutelu, õõnestab kodanike usaldust institutsioonide ja meedia vastu ning destabiliseerib demokraatlikke protsesse.

Loodan, et need mõisted said nüüd kõigil natuke selgemaks.

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar