Artikkel

Stenar Niinemets – Soome ja Rootsi liitumine NATOga aitab tugevdada kogu Läänemere-äärse regiooni julgeolekut

Alates Venemaa täiemahulise invasiooni algusest Ukrainasse 24. veebruaril 2022. aastal muutus radikaalselt paljude riikide suhtumine Venemaasse. Lisaks riikidele kujundasid Venemaa osas uue seisukoha ka mitmed rahvad. Heaks näiteks on Rootsi ja Soome, mis olid enne sõja algust alati üritanud pigem iseseivat kaitsepoliitikat ajada. Sõda aga näitas nii rootslastele kui ka soomlastele selgelt ära, et nende idanaaber on ettearvamatu ja kõige parem viis enda julgeoleku tagamiseks on liituda NATOga. Üsna varsti alustatigi liitumiskõnelusi. Praeguseks on Soome täisväärtuslik NATO liige ja kohe peatselt peaks ka Rootsi saama täisväärtuslikuks NATO liikmeks. Miks on Soome ja Rootsi NATO liikmelisus oluline nii Eesti kui ka maailma seisukohalt?

Soome ja Rootsi liitumine NATOga aitab tugevada Eesti riiklikku julgeolekut. Nimelt muudab see Läänemere põhimõtteliselt NATO sisemereks. Seega on meil merest parem ülevaade ja ka kriisiolukordades on meil seetõttu logistiliselt lihtsam. Lisaks mõjuvad nii Soome kui ka Rootsi Venemaale heidutusena. Näiteks on Venemaal nüüd palju raskem alustada sõda Balti riikide vastu, teades, et automaatselt sekkuvad ka Soome ja Rootsi, mis omakorda venitab rindejoone väga pikaks ja on seetõttu juba ette määratud väga kurnav sõda. Soome ja Rootsi liitumine NATOga annab Eestile praeguses ebakindlas maailmas meile Eesti jaoks hädavajaliku julgeolekugarantii.

Soome ja Rootsi liitumine NATOga on meile kasulik ka nende riikidega koostöö edendamisel. Näiteks on Eestil nüüd lihtsam eelpool mainitud riikidega korraldada erinevaid õppuseid. Seetõttu ollakse ka kriisiolukordadeks paremini valmis. Soome ja Rootsi liitumine NATOga toovad nad automaatselt Eestiga alianssis ühe laua taga, mis aitab riikidevahelisi suhteid veelgi tugevadada. Kellele siis veel loota kui mitte meie oma naabritele?

Soome ja Rootsi liitumine NATOga on Eestile praeguses keerulises geopoliitilises olukorras parim võimalik julgeolekugarantii. Loodame, et ka Rootsi saab võimalikult kiiresti NATO ametlikuks liikmeks. Soome ja Rootsi liitumine NATOga on kasulik mitmest apektist. Esiteks aitab see tugevada liidu sõjalist võimekust, teiselt poolt aga tugevdab nii Eesti-Rootsi, Eesti-Soome kui ka Rootsi-Soome vahelisi suhteid.

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar