Artikkel

Stenar Niinemets – Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine Pariisi olümpiamängudele on lubamatu

Sport ei ole poliitikaga seotud. Sellist lauset kuuleme me viimasel ajal kahjuks aina enam. Tegelikult ikka on küll ja väga otseselt. Sport on üks viis, kuidas oma riigi mõjuvõimu manipulatsiooni abil näidata. 24. veebruaril 2022. aastal alustas Venemaa täiemahulist agressiooni Ukraina vastu. Algas täiemahuline sõda Euroopas – meile väga lähedal. Sõda on olnud ukrainlastele väga kurnav ja sõjaväljal on täiesti süütult enda elu kaotanud tuhandeid ukrainlasi. Seda naeruväärsem tundub Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsus lubada Venemaa ja Valgevene sportlased Pariisi olümpiamängudele neutraalsete sportlastena, see tähendab, et nad ei tohi kanda enda koondise dresse ning nende võidu auks ei mängita ei Venemaa ega ka Valgevene hümni. See otsus on paljude inimeste jaoks moraalselt vale ja täiesti arusaamatu. Tekib küsimus, kas Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei mõista agressioonikuriteo tõsisust. Miks ei tohiks Venemaa ja Valgevene sportlasi ka neutraalsete sportlastena olümpiamängudele lubada? Kuidas käituda, kui antud riikide sportlased siiski peaksid olümpiamängudel osalema?

Sport ja poliitika on omavahel otseselt seotud. Venemaa on enda sportlasi juba aastakümneid poliitilise käepikendusena kasutanud. Paljudel Venemaa ja Valgevene kuulsatel sportlastel on ka teatud sõjaväeline auaste. Selliste inimeste olümpiamängudele laskmine lihtsalt ei oleks ukrainlaste suhtes aus. Kuidas peaks ukraina sportlane viibima samas ruumis venelasega, kelle kaudse süü läbi tapetakse Ukrainas tuhandeid süütuid inimesi. Sõja ees on vastutus kõigil venelastel, kes Putinit toetavad ja tema võimult eemaldamiseks mitte kui midagi ette ei võta. Venelaste ja valgevenelaste olümpiamängudele lubamine loob justkui petliku kujutuse, et agressioon on õigustataud ning sellele ei järgne tõsiseid tagajärgi. Valgevenelased ja venelased ei tohiks teiste riikidega veel mõnda aega ühise laua taga koos olla. Agressiooni algatajatel ei ole meie väärtusruumis kohta. 

Venemaa ja Valgevene sportlaste olümpiale mittelubamine on oluline, sest see näitab ka agressorriigi rahvale ära selle, et nende riigijuhid on teinud valesid otsuseid. See omakorda võib viia antud riikides erinevate protestideni, mis omakorda aitavad õõnestada Venemaa ja Valgevene totalitaarset režiimi.

Juhul, kui antud otsust ei muudeta, ei jää Eestil ja teistel lääneriikidel, kes hoolivad demokraatiast ja teistest inimõigustest, minu arvates üle mitte midagi muud, kui boikoteerida Pariisi olümpiamänge. Venemaale tuleb saata selge sõnum, et nende käitumine ei ole aktsepteeritav ja läänemaailm ei tolereeri seda.

Venemaa ja Valgevene sportlasi ei tohiks olümpiamängudele lubada. Olümpiamängudel ei ole kohta agressorriiki esindavatele sportlastele. Ukrainale tuleb anda selge sõnum, et me ei ole väsinud neid toetamast. 

Elagu Ukraina!

Aitäh Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, et aitate meil pakkuda noortele esimest praktilist kogemust ajakirjanduses!

Lisa kommentaar