Artikkel

Stenar Niinemets - Pealkirjade ülepaisutatus ajakirjanduses on probleem

Ajakirjandus nõuab inimestelt ohtralt tähelepanu, et teenida kasumit. Seetõttu on ajakirjanikel tähtis luua hea pealkiri nende uudisloole. Pärast pealkirja peab ka sissejuhatus lugejas suuremat huvi tekitama. Kuid viimastel aastatel on pealkirjad liiga ülepaisutatud. Samuti on pahasti, kui pealkiri ei ole lugema kutsuv, kuigi tegu on kaaluka uudisega. Sissejuhatustega on tekkinud sarnane…
Read more