ArtikkelUncategorized

Abiturient - Kuidas suurendada eesti keele oskust Eesti venekeelse elanikkonna seas?

Eestis elab võrdlemisi suur vene kogukond, kelle seast arvestatav hulk ei räägi eesti keelt üldse või teeb seda väga algelisel tasemel. Need inimesed elavad ja töötavad Eesti Vabariigis, kuid viibivad enamasti samaaegselt täiesti erinevas kultuuri- ja inforuumis, mis süvendab aina selle ühiskonnagrupi isoleeritust. Seega kuidas lahendada probleemi, mis on aktuaalne olnud juba…
Read more