Artikkel

Abiturient - Kas tervishoiusektori probleeme leevendaks erameditsiini suuremas osakaalus kaasamine?

Üleüldine rahapuudus on Eesti tervishoiusüsteemi peamiseks probleemiks. Sellele lisaks muutub aina pakilisemaks puudus õdedest ja arstidest, samal ajal kui rahvastiku vananemise tõttu arstiabi vajavate inimeste arv kasvab. Probleemi  proovitakse lahendada, üritades kaasata tervishoidu suuremas osakaalus erarahastust. Kas see oleks probleemile sobivaks…
Read more