ArtikkelUncategorized

Tudeng - Tuumajaamade ehitamist tuleks pigem soosida

Inimtegevuse tõttu on aktiivselt kasvuhoonegaasi atmosfääri paisatud alates tööstusrevolutsioonist ehk enam kui 200 aasta jooksul. Viimase paari kümnendi jooksul on võtnud enamus maailma riigid sihiks oma kasvuhoonegaaside heidet vähendada. Selle jaoks sõlmiti 1992. aastal ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, millele kirjutas alla üle 150 riigi ning 2015. aastal Pariisi kliimalepe…
Read more