Artikkel

Venekeelsed noored Ukraina sõjast: “Saeme oksa, mille peal istume”

INFOSÕLME MEESKONNA KOMMENTAAR Tähelepanu! Järgnev artikkel ei kajasta Infosõlme meeskonna arvamusi. Miks me selle artikli avaldame? Me soovime luua keskkonda, kus toome kokku igasugused noorte arvamused välispoliitikast, mitte ainult neid, mis langevad meie maailmavaadetega kokku. Leiame, et on tähtis saada aru, mida ühest teemast arvavad erinevad ühiskonnakihid, eriti need, mis…
Read more