ArtikkelUncategorized

Mirtel Merila - Kõik inimesed peaksid olema võrdsed, olenemata nende soost, vanusest või seksuaalsest orientatsioonist

Kõik inimesed on võrdsed, olenemata nende soost, vanusest või seksuaalsest orientatsioonist. Seega peaks ka olema kõikidele inimestele loodud maailmas võrdsed tingimused. Paraku see alati nii pole. Seda küll üritatakse parandada, kuid sinnani on veel pikk tee minna. Õnneks ka Eestis asutakse paremuse poole samme, sest on kehtestetud…
Read more