Artikkel

Tuule Lintrop – Tavalised venelased peavad Ukraina sõja eest vastutuse võtma ja tagajärgedega silmitsi seisma, sest enamik neist ei pea siiani Ukraina sõda ja Putini tegevust valeks ning hukkamõistu väärivaks

Venemaa vallutussõja käigus Ukrainas on venelased korda saatnud lugematul hulgal andestamatuid kuritegusid, kuid samas on tõstatatud teema, et kõiki tavalisi Venemaa tsiviilelanikke ei peaks sõjas süüdistama, sest ka nemad on vaid režiimi ohvrid, kellel pole võimalust olukorda muuta. Kas sõjas korda saadetu on vaid Venemaa juhtkonna ja nende käskusid täitnud sõjaväe süükoorem või peaks selle eest vastutama ja tagajärgedega silmitsi seisma kogu Venemaa rahvas?

Sõjas sooritatu eest ei saa kogu süüd panna vaid Putinile ja teda ümbritsevatele isikutele, sest venelased on lasknud tal võimu ladvikus olla juba üle kahekümne aasta. Selle aja jooksul on olnud tunduvalt vabamaid perioode ja hulgaliselt põhjuseid, mille pärast häält tõsta: Gruusia ja Tšetšeenia sõda, Donbass ja Ukraina sõja algus 2014. aastal Krimmi annekteerimisega. Venelaste vastupanu on olnud aga riigi suurust arvestades äärmiselt väike, mis näitabki sealsete tsiviilelanike vastutust antud olukorrani jõudmises. Nagu on öelnud Dante Alighieri: „Põrgu sügavaimad paigad on mõeldud neile, kes jäävad moraalse kriisi aegadel erapooletuks.“ Seetõttu peitubki venelaste süü nende tegevusetuses – antud võimu toetades või erapooletuks jäädes jagavad nad Ukrainas toime pandu süükoormat koos Putini, tema alluvate ja sõjaväega.

Teisest küljest on aga inimlikult justkui mõistetav, et tsiviilelanikud hetkel massiliselt midagi ette ei võta – kardetakse oma perekonna, töökoha ja ka elu pärast; tuntakse ennast olukorras üksi ja loodetakse, et keegi teine midagi ette võtab. Leidub ka neid, kes on siiski võimu vastu protesteerinud ja seetõttu karistada saanud, režiimi ohvriteks langenud. Venemaal oma poliitilise tegevuse tõttu vangi mõistetud opositsionäär Ilja Jašin kirjutas oma pöördumises, et sõja eest vastutuse panemine tsiviilelanikele on viga, sest Venemaal valitseb täielik politsei diktatuur: inimesed on hirmust halvatud, mitte sõjast vaimustuses ja seda toetavad. Tema arvates vähendaks nende vastutama panemine lausa Putini süükoormat. Sellest lähtuvalt ei oleks õige kõigi venelaste sõjas süüdistamine, sest seal leidub ka neid inimesi, kes on võimu vastu astudes palju ohverdanud või keda ei saagi süüdistada, sest nad üritavad enda ja oma perekonna elu kaitsta.

Tavalised venelased peavad Ukraina sõja eest vastutuse võtma ja tagajärgedega silmitsi seisma, sest enamik neist ei pea siiani Ukraina sõda ja Putini tegevust valeks ning hukkamõistu väärivaks. Venelastele on siiani omane imperialistlik mõtteviis ja oma riigi ning selle juhtide tegevuse ainuõiguse uskumine, mille tõttu võiks praegu Ukrainas toimuv ka edaspidi korduda, kui venelased sõja tõttu ei kannataks ja lõpuks oma süüd omaks ei võtaks. Levada uuringu kohaselt toetas 2023. aasta aprillis Putinit 83% ja Vene vägede sõjategevust Ukrainas toetas või pigem toetas 75% uuritavatest. See näitab selgelt, et enamik venelasi toetab siiski Putinit ja sõjategevust Ukrainas, mis kummutab väite, et nad on vaid hirmuühiskonna poolt valitsetud režiimi ohvrid, kes sõda ei poolda. Seetõttu tuleb venelasi tervikuna sõja eest vastutavatena võtta, sest vastasel juhul süüdistatakse vaid võimuladvikut ning süüst ilma jäänud rahvas laseb olukorral uuesti sündida.

Tavalisi Venemaa kodanikke tuleb sõja eest vastutavatena võtta ja selle tagajärgedega silmitsi seisma panna, sest niivõrd suures riigis on antud olukorra vastu minimaalselt protesteeritud ja enamik venelastest toetab jätkuvalt Putinit ja sõda. Venelased peaksid aru saama, et taganeda pole enam kuhugi: neil tuleb ühiselt võtta vastutus, oma süüd tunnistada ja sellest õppida, et praegune olukord ei võiks kujuneda reaalsuseks ka tulevikus.

Antud artikli avaldamist toetab Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis. Täname teid noorte ajakirjanike toetamise eest!

Lisa kommentaar