Artikkel

Venemaa võit Ukrainas tooks kaasa katastroofi kogu maailmas

Sõja lõpptulemus määrab ära edaspidise maailmakorralduse ja teatud mõttes ka Eesti tuleviku.

24. veebruaril 2022. aastal algatas Venemaa täiemahulise agressioonisõja Ukraina vastu. Sõda ise käib aga juba 2014. aastast. Venemaa täiemahuline agressioonisõda on äärmiselt šokeeriv ning seab kahtluse alla kogu demokraatliku maailmakorra toimimise. Paljud inimesed lootsid, et 21. sajandil on suurte sõdadega kõik. Terroristlik Venemaa aga näitas meile taaskord, kuhu võib viia diktaatori imperialistlik mõtte- ja teguviis. Nüüdseks on sõda kestnud juba umbes poolteist aastat. On ütlus, et sõjas ei ole ei võitjaid ega kaotajaid. Siiski peab sõda üks hetk lõppema – kas siis Ukraina või Venemaa tingimustel. Milline oleks maailm peale Ukraina võitu? Milline aga peale agressorriigi Venemaa võitu?

Agressorriigi Venemaa võit oleks kohutav kogu maailmale

Venemaa võit oleks kohutav kogu praegusele demokraatlikule maailmakorrale. See seaks kahtluse alla kogu demokraatliku maailmakorra toimimise. Sellises maailmas poleks mitte miski sada protsenti kindel ja rahu kogu maailmas oleks sügavalt häiritud. Venemaa võit antud agressioonisõjas näitaks selgelt ka lääneriikide jõuetust ja suutmatust Venemaale vastu astuda. See aga annaks Putinile veel suuremat motivatsiooni taastekitada 1991. aastal lagunenud NSV Liit. Putini imperialistlik mõtteviis tuleb aga juba eos lämmatada. Sõda Ukrainas ei ole mitte lihtsalt Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt – see on sõda, kus omavahel vastanduvad demokraatlik maailmapilt ja totalitarism. Venemaa tuleb selle sõja käigus hävitada! See loob võimaluse viia Venemaal läbi demokraatlikud reformid. Vaid nii saame kindlad olla selles, et Venemaa varsti jälle mõnda enda naaberriiki ei ründa.

Venemaa võit annaks selge sõnumi ka teistele agressoritele, kes enda mõtetes soovivad naaberriike sõjaga vallutada. Venemaa võidu korral võib selliste riikide liidritele  jääda sõnum, et selline teguviis ongi õigustatud ja sellega ei kaasne mitte mingisugust vastutust. Näiteks võib Hiina peale Venemaa võitu Taiwani vastu alustada täiemahulist sõda. See aga seaks ohtu kogu maailma julgeoleku, sest kui sellise mõtteviisiga diktaatoreid on maailmas palju, ei jääks maailmas mitte ühtegi paika, kus aktiivset vallutussõda ei toimuks. Kas see on maailm, mida me päriselt tahame? Peale terroristlikku Venemaa võitu oleks ohus ka kogu Eesti riiklik julgeolek, mis omakorda seaks ohtu kogu NATO toimimise. Kui Venemaal peaks õnnestuma Ukraina vallutada, sooviks Putin ilmselt enda haiglase mõtlemise juures enda territooriumit veelgi rohkem laiendada. Me ei tohi lasta sellel juhtuda ja seetõttu peame koostöös lääneriikidega seisma Ukraina selja taga nagu kindel kalju.

Ukraina võit aitaks tugevdada Euroopa kollektiivset julgeolekut

Venemaa lüüasaamine oleks suur hoop Putinile ja teda ümbritsevatele inimestele. Peale Ukraina võitu ja sõja lõppu oleks võimalik Ukraina vastu võtta ka meie sõbralikku NATO perre. See aitaks omakorda tugevdada kogu NATO sõjalist võimekust, sest Ukraina on sõja käigus väga hästi näidanud, millist sõjalist potentsiaali antud riik omab. Ukraina vastuvõtmine NATOsse aitab Euroopast kaotada ka niinimetatud hallid alad, mis oleksid Venemaale kerge saak. Seetõttu ei oleks Venemaal enam nii lihtne Euroopa kollektiivset julgeolekut ohustada. Ukraina võit aitaks kaasa ka Venemaa praeguse juhtkonna väljavahetamisele. Nimelt oleks Putinil väga raske oma võimu säilitada olukorras, kus ta on maha pidanud kaotatud agressioonisõja, mille käigus on hukkunud ka väga palju Venemaa inimesi ja tsiviilisikuid.

Kõige tähtsam on aga see, et Ukraina võit on ainus viis ukrainlastele elamisväärse elu kindlustamiseks. Enda riigi ajaloost teame me väga hästi okupatsiooniga kaasnevaid mõjusid. Olgu selleks siis küüditamised või kolhooside loomised – see ei ole elamisväärne elu. Ukrainlastel peab säilima õigus enda rahvuslikku identiteeti ise määratleda. Okupatsioon ei ole aktsepteeritav!

Ukraina peab võitma! Ukraina võiduga kaasnevad mitmed positiivsed aspektid. Venemaa võit tooks kaasa vaid hävingu. Ukraina võit tagaks ukrainlastele elamisväärse elu ning aitaks kindlustada kogu Euroopa julgeolekut. Samuti annaks see võimaluse Putini väljavahetamiseks demokraatlikuma juhtkonna vastu. Venemaa võit tooks endaga kaasa vaid uued sõjad ja tuhanded süütud inimesed peaksid kannatama massirepressioonide all. Me peame Ukrainat aitama!

Elagu Ukraina!

Allikad

https://kyivindependent.com/duda-we-know-that-if-russia-wins-over-ukraine-it-will-attack-other-countries/ 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120167318/juri-luik-ainus-voimalus-pusiv-rahu-tagada-on-ukraina-nato-sse-votta

Lisa kommentaar